Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Franz Schubert, Senfoni No. 8 D. 759 Si Minor "Bitmemiþ Senfoni"

Eser Açıklaması

Ýlk yorumu: 1865, Viyana. 1822 yýlýnda Graz kenti "Müzik Birliði Derneði"ne onur üyesi seçilen besteci bu davranýþa karþýlýk olarak bir senfoni bestelemeyi düþünmüþ, iki bölümünü orkestralamasýyla tamamlamýþ, üçüncü bölüm "scherzo" nun baþlarýný belirten bir taslakla derneðin baþkaný arkadaþý Anselm Hüttenbrenner'e vermiþtir.

Franz Schubert'in yapýtýn diðer iki bölümünü yaþamýnýn geri kalan altý yýllýk süresi içinde neden tamamlayamadýðý sanat tarihinin karanlýk yönlerinden biri olarak kalacaktýr. Hüttenbrenner bu tamamlanmamýþ partisyonu derneðe vermemiþ, evinde saklamýþ, yaþlýlýðýnda Viyana Müzik Dostlarý Derneði yöneticisi Johann Herbeck'e bahsetmiþtir. Herbeck 1865' te Graz'a yaptýðý bir gezide Hüttenbenner'e partisyonu sormuþ, nota yýðýnlarý arasýndan çýkan ve müzik edebiyatýnýn anýtlarýndan birini saklayan sararmýþ kaðýtlar ayný yýl ýþýða çýkmýþ, tüm insanlýðýn malý olmuþtur. "Bitmemiþ Senfoni" bazý uzmanlara göre Schubert dehasýnýn en saf, en yüce belirtisidir.


Bölümler

I. Allegro moderato
II. Andante con moto


Birinci bölüm (Allegro moderato) viyolonsel ve baslarýn sunduðu karanlýk bir melodiyle baþlar, klarnet ve obua cümleyi kapayarak olaðanüstü güzellikteki ana "tema"yý sunar. Viyolonsellerin "Laendler" dansýný hatýrlatan bir "geçiþ"i, bölümü kapsayan genel kötümserlik, ölüm önsezisinin bütün bu tematik malzemeye karanlýk bulutlar gibi çöküþüyle sürer birinci bölüm.

Ýkinci bölüm (Andante con moto) kornolar ve fagotun iki mezürlük açýsýndan sonra kemanlarýn tatlý, lirik motifi ustalýklý "modulation" larla iþlenmiþ bir "tema" ya baðlanýr. Tarifsiz güzellikte sihirli renk ve ýþýklarla dokunmuþ bölüm düþlü bitiþiyle tamamlanýr.

Faruk Yener


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Franz Schubert, Senfoni No. 8 D. 759 Si Minor "Bitmemiþ Senfoni"", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/169/Franz_Schubert_Senfoni_No_8_D_759_Si_Minor.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com