Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Atilla Aldemir

Soloist Introduction

Atilla Aldemir

1975 yýlýnda Ýstanbul'da doðan keman virtüözü Atilla Aldemir, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Prof. Çiðdem Ýyicil'in keman sýnýfýndan 1994 yýlýnda mezun oldu. Ardýndan Dr. Nejat F. Eczacýbaþý Vakfý bursuyla 1999'da Almanya Detmold Müzik Yüksek Okulu Prof. Lukas David ile lisansüstü eðitimini tamamladý. Çalýþmalarýna Folkwang Müzik Yüksek Okulu'nda Prof. Mintcho Mintchev ile devam eden sanatçý, konçerto solisti diplomasýný takdir derecesi alarak bu okuldan 2002'de mezun oldu.

2007 yýlýnda Uluslararasý 14. Johannes Brahms Yarýþmasý keman kategorisinde ikincilik ve iki özel ödül kazanan Aldemir, ayný yarýþmanýn 2008 yýlý viyola kategorisinde üçüncülük ve en iyi çaðdaþ eser yorumu ödülüne layýk görülerek, bu yarýþmanýn tarihinde beþ ödüle sahip tek yarýþmacýsý unvanýna sahip oldu.

Sanatçýnýn kazandýðý diðer ödüller arasýnda 2006 Premio R. Lipizer Yarýþmasý "The passion for music, strong artistic temperament" ödülü, 2005 8. Zagrep Vaclav Hulm finalist, Essen Folkwangpreis (2002), Vestfalya Kültür Ödülü (1998), T.C. Kültür Bakanlýðý Genç Yetenekler Keman Yarýþmasý (1998) ikincilik ödülü bulunmaktadýr.

Aldemir bugüne kadar birçok Avrupa ülkesinde, ABD, Ýsrail ve Mýsýr'da verdiði konserlerde Berlin Filarmoni, Viyana Konzerthaus, Musikverein Viyana konser salonlarýnda, Camerata Salzburg, Viyana Filarmonia, Viyana Oda Senfoni, Zagreb Filarmoni, Berlin Senfoni, Borusan Filarmoni, Bilkent Senfoni gibi orkestralar ve Türkiye'deki tüm Devlet Senfoni Orkestralarý ile Gürer Aykal, Rengim Gökmen, Alexander Rahbari, Sascha Göztl gibi þeflerle çalmýþtýr.

2003'de Berlin'de Dreyer Gaido Musik Produktion firmasý için "Türk Müziðinin Çaðdaþ Sesi" adlý CD kaydýný gerçekleþtirmiþ, Fono Forum Müzik Dergisi bu kayýt için "kendilerini tam anlamýyla bu alýþýlmamýþ repertuvara vermeleri büyük bir talih olarak nitelendirilmeli" yorumunu yazmýþtýr. Birlikte çaldýðý sanatçýlar arasýnda piyanist Fazýl Say ve Itamar Golan, çellist Marcio Carneiro, neyzen Kudsi Erguner gibi isimler bulunmaktadýr.

2002 yýlýndan bu yana Viyana'da Barbara Gorzynska ve Prof. Matthias Maurer ile çalýþmalarýný sürdürmekte olan sanatçý, konserlerinde 1840 yapýmý J.B.Vuillaume keman ve 1560 yapýmý Zanetto Peregrino viyola ile çalmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Atilla Aldemir", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/160/Atilla_Aldemir.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com