Klasik Müzik Notlarý   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 

Ses Aralýklarý
Piyano tuĂľ frekanslarĂ˝na göre ses aralĂ˝klarĂ˝: Soprano: C4 - C6 (261,626 - 1046,5 Hz) Mezzo-Soprano: A3 - A5 (220 - 880 Hz) Kontralto (Alto): F3 - F5 (174,6 - 698,456 Hz) Tenor: C3 - C5 (130,813 - 523,251 Hz) Bariton: G2 - G4 (97,998 -... More >>

Tarýk Sezer AydýnTarýk Sezer Aydýn
1987 doĂ°umlu genç bir özel yetenek olan sanatçý 14 yaþýnda çalmaya baĂľladýðý korno ĂĽzerine profesyonel eĂ°itimi Ăťzmir Dokuz EylĂĽl Ăśniversitesi KonservatuvarĂ˝'nda almýþtĂ˝r. 2008 yĂ˝lĂ˝nda konservatuvarda sĂ˝nĂ˝f atlamýþ, ve 2009 yĂ˝lĂ˝nda KĂĽltĂĽr... More >>

Wolfgang Amadeus Mozart, Senfoni No. 40 KV 550 Sol minörWolfgang Amadeus Mozart, Symphony No. 40 KV 550 G minör
1788 yĂ˝lĂ˝ Wolfgang Amadeus Mozart için kötĂĽ baĂľlamýþtĂ˝r: Viyana'da MayĂ˝s ayĂ˝ndaki Don Giovanni operasĂ˝nĂ˝n baĂľarĂ˝sĂ˝z yorumunu 29 Haziran'da küçük kĂ˝zĂ˝nĂ˝n ölĂĽmĂĽ izler. ParasĂ˝zlĂ˝ktan kent dýþýndaki Wahringer sokaĂ°Ă˝nda oturan besteci, mason... More >>

Antonin Dvorak, 9. Senfoni Mi Minör Op. 95 "Yeni Dünyadan"Antonin Dvorak, 9. Symphony E Minör Op. 95 "Yeni Dünyadan"
Yeni DĂĽnya Senfonisi olarak bilinen Senfoni No 9 Mi Minör "Yeni DĂĽnyadan" (Op. 95), Antonin Dvorak tarafĂ˝ndan Amerika BirleĂľik Devletleri'ne 1892-1895 yĂ˝llarĂ˝nda yaptýðý ziyaret sĂ˝rasĂ˝nda 1893 yĂ˝lĂ˝nda bestelenmiĂľtir. Ăžimdiye dek yaptýðý en... More >>

Anton BrucknerAnton Bruckner
Anton Bruckner (d. 4 EylĂĽl 1824 - ö. 11 Ekim 1896) AvusturyalĂ˝ bir bestekardĂ˝r. Brucker'in ĂĽnĂĽ senfoniler, ayin mĂĽzikleri ve ilahiler ĂĽzerineydi. Senfonilerinin çoĂ°u kez Avusturya-Almanya Romantizminin son dönemini temsil ettiĂ°ine inanĂ˝lmýþtĂ˝r.... More >>

Johannes BrahmsJohannes Brahms
Johannes Brahms (d. 7 Mayis 1833, Hamburg - ö. 3 Nisan 1897, Viyana) Alman besteci, piyanist ve orkestra Ăľefi, 19. yĂĽzyĂ˝lĂ˝n ikinci yarĂ˝sĂ˝nĂ˝n en önemli Alman Romantik Bestecilerinden. Gençlik yĂ˝llarĂ˝ 17 MayĂ˝s 1833'de Hamburg'da doĂ°an... More >>

Niccolo Paganini, Keman Konçertosu No. 1 Op. 6 Re MajörNiccolo Paganini, Violin Konçertosu No. 1 Op. 6 D Majör
Paganini'nin babasĂ˝ Cenova'da orta halli bir tĂĽccardĂ˝, biraz da mĂĽzikle uĂ°raĂľtĂ˝. OĂ°luna küçük yaĂľta mandolin dersleri vermeye baĂľladĂ˝. Onun olaĂ°anĂĽstĂĽ yeteneĂ°ini sezince Cenova ve Roma'nĂ˝n en iyi kemancĂ˝larĂ˝ndan ders almasĂ˝ için hiçbir... More >>

Çorum'daki Baletler Köyü
Baletler köyĂĽnĂĽn ortaya çýkýþý 1970'lerin baþýnda, Ankara Bahçelievler'de baĂľlĂ˝yor. FĂ˝rĂ˝nda çalýþan 16 yaþýndaki Ă–mer Acar, her gĂĽn mahalleli Feride HanĂ˝m için bir adet tuzsuz ekmek ayĂ˝rĂ˝r. FĂ˝rĂ˝na gide gele, bu hevesli çocukla dostluk kuran... More >>

Robert Schumann, Viyolonsel Konçertosu Op.129 La minörRobert Schumann, Cello Konçertosu Op.129 A minör
Ăťlk SeslendiriliĂľi: Leipzig, 9 Haziran 1860; Solist Ludwig Ebert; Konservatuvar OrkestrasĂ˝ eĂľliĂ°inde. Schumann yaĂľamĂ˝nĂ˝n son döneminde DĂĽsseldorf'ta orkestra ve koro konserleri yönetmekte, oda mĂĽziĂ°i konserleri dĂĽzenlemekte ve yoĂ°un çalýþma... More >>

Ferhat Ali GökselFerhat Ali Göksel
1979 yĂ˝lĂ˝nda Ankara Devlet KonservatuvarĂ˝ Klarnet SanatdalĂ˝'nda eĂ°itimine baĂľladĂ˝, 1987'de lisans diplomasĂ˝nĂ˝ aldĂ˝. 1995 yĂ˝lĂ˝nda aynĂ˝ okulun yĂĽksek lisans programĂ˝na baĂľlayĂ˝p 1998'de mezun oldu. 1982 yĂ˝lĂ˝nda Sofya'da yapĂ˝lan II. UluslararasĂ˝... More >>

 1  2  3  4  5  Next >>


ÇYDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  © 2009-2021 Klasik Notlarý | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com