Klasik Müzik Notlarý   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 

Tarýk Sezer AydýnTarýk Sezer Aydýn
1987 doĂ°umlu genç bir özel yetenek olan sanatçý 14 yaþýnda çalmaya baĂľladýðý korno ĂĽzerine profesyonel eĂ°itimi Ăťzmir Dokuz EylĂĽl Ăśniversitesi KonservatuvarĂ˝'nda almýþtĂ˝r. 2008 yĂ˝lĂ˝nda konservatuvarda sĂ˝nĂ˝f atlamýþ, ve 2009 yĂ˝lĂ˝nda KĂĽltĂĽr... More >>

Johannes Brahms, Keman Konçertosu Op. 77 Re MajörJohannes Brahms, Violin Konçertosu Op. 77 D Majör
Johannes Brahms 1878 yĂ˝lĂ˝ yaz ayĂ˝nda, Avusturya'nĂ˝n gĂĽneyindeki Pörtschach kasabasĂ˝nda geçirdiĂ°i mutlu tatil sĂ˝rasĂ˝nda, bu tek Keman Konçertosu'nu bestelemiĂľtir. ÇocukluĂ°unda keman çalmýþ olan Brahms, gerçek keman tekniĂ°ini gerektiĂ°i gibi... More >>

Turgay Erdener
Son kuĂľak bestecilerimizin "ilki" kabul edilen, 1957 GĂĽmĂĽĂľhane doĂ°umlu Turgay Erdener, bu konumuyla yeni kuĂľaĂ°Ă˝n öncĂĽsĂĽdĂĽr, hatta bir "dönemeç" sayĂ˝labilir ÇünkĂĽ Erdener'den önceki yaklaþýk on yĂ˝lĂ˝ bulan zaman dilimi içinde doĂ°an... More >>

Rengim GökmenRengim Gökmen
MĂĽziĂ°e küçük yaĂľlarda annesi opera sanatçýsĂ˝ Muazzez Gökmen'in denetiminde baĂľlayan sanatçý, piyano ve komposizyon çalýþmalarĂ˝nĂ˝ Ankara Devlet KonservatuvarĂ˝'nda Ferhunde Erkin, Nimet Karatekin, Ăťlhan Baran ve Ahmet Adnan Aygun'la tamamladĂ˝ktan... More >>

Ömür KazýlÖmür Kazýl
Fagotçu bir babanĂ˝n oĂ°lu olan fagot virtüözĂĽ Ă–mĂĽr KazĂ˝l 1979 yĂ˝lĂ˝nda Ăťstanbul'da doĂ°du. 9 Yaþýnda Mimar Sinan Ăśniversitesi Devlet KonservatuvarĂ˝'nda Prof. Mehmet Ali BoĂ°uç ile fagot çalýþmalarĂ˝na baĂľladĂ˝. Ă–Ă°renimi sĂĽresince birçok resital verdi... More >>

Köklü Yiðit TanKöklü Yiðit Tan
1980 yĂ˝lĂ˝nda ankarada doĂ°du.1992'de Hacettepe Ăśniversitesi Ankara Devlet KonservatuvarĂ˝'nda Prof. DoĂ°an Cangal ile viyolonsel çalýþmalarĂ˝na baĂľladĂ˝. Ă–Ă°rencilik dönemi boyunca pek çok baĂľarĂ˝lĂ˝ resital ve oda mĂĽziĂ°i konserleri yapan sanatçý... More >>

Franz Joseph Haydn, Viyolonsel Konçertosu No. 2 Hob. VIIb/2 Re MajorFranz Joseph Haydn, Cello Konçertosu No. 2 Hob. VIIb/2 D Major
Franz Joseph Haydn'Ă˝n konçertolarĂ˝ genellikle senfonik ve oda mĂĽziĂ°i eserlerinin gölgesinde kalĂ˝r. Bu konçertolardan en çok ilgi göreni, 1783'te bestelenen Re Majör Viyolonsel Konçerto'nun ise, Haydn'a ait olmadýðý tartýþmalarĂ˝ yĂĽzyĂ˝lĂ˝ aĂľkĂ˝n... More >>

Edward Elgar, Enigma VaryasyonlarĂ˝ Op. 36Edward Elgar, Enigma VaryasyonlarĂ˝ Op. 36
19 Haziran 1899 gĂĽnĂĽ Londra'da, Hans Ritcher'in yönetiminde seslendirilen bu ilginç Orkestra eseri, Sir Edward Elgar'Ă˝n mĂĽzik dĂĽnyasĂ˝ndaki ĂĽnĂĽnĂĽ pekiĂľtiren bir beste olarak bilinir. Enigma/Bilmece baĂľlýðý, iki yönden önem taþýr: birincisi,... More >>

Charles Camille Saint-Saens, Viyolonsel Konçertosu Op. 33 La MinörCharles Camille Saint-Saens, Cello Konçertosu Op. 33 A Minör
Charles Camille Saint-Saens bu kĂ˝sa fakat renkli konçertoyu 19. yĂĽzyĂ˝lĂ˝n ikinci yarĂ˝sĂ˝nda Fransa'da geniĂľ ĂĽn yapmýþ BelçikalĂ˝ bir viyolonsel virtĂĽozu Auguste Tolbecque'e adamýþ, yapĂ˝t ilk defa yine onun solist olarak katĂ˝lýþýyla 1873 yĂ˝lĂ˝nda... More >>

Richard Georg Strauss, Korno Konçertosu No. 1 Op. 11 (TrV 117) Mi Bemol MajorRichard Georg Strauss, Korno Konçertosu No. 1 Op. 11 (TrV 117) E flat Major
Richard Georg Strauss'un babasĂ˝ Franz Joseph Strauss (1822-1905) MĂĽnih Opera OrkestrasĂ˝'nĂ˝n birinci kornocusuydu. Bu çalgĂ˝ için, bir de konçerto olmak ĂĽzere pek çok eser bestelemiĂľ, Mozart'tan o gĂĽne (Weber'in konçertosu dýþýnda) konçerto... More >>

<< Previous  2  3  4  5  6  Next >>


ÇYDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  © 2009-2020 Klasik Notlarý | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com