Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Jean Sibelius, Senfoni No. 1 Op. 39 Mi minör

Eser Açıklaması

Jean Sibelius, Op. 39 Birinci Senfonisi'ni 1899 yýlýnda, otuz dört yaþýndayken, Finlandiya eseri ile ayný zamanda yazdý. Yapýt, on dokuzuncu yüzyýlýn senfonik anlayýþýný yansýtýr.

Ülkesinin tarihindeki dramatik bir dönemde yazýlan eser, özgürlük mücadelesinden mutluluk ve barýþý da içeren renkler taþýr. Çaykovski'nin senfonilerindeki gibi, dramatik, gerilimli, heyecan dozunda abartmalý, dinleyiciyi etkileme, bir renk ve duygu dünyasý yaratma amaçlarýný önde tutan bu eserde, daha sonraki yýllarýn olgun bestesini haber veren izler vardýr.


Bölümler

I. Andante ma non troppo - Allegro energico
II. Andante
III. Scherzo - Allegro
IV. Finale - Quasi una Fantasia


Birinci bölüm, çarpýcý bir klarinet solosunun yer aldýðý, kýsa bir giriþle baþlar. Bunu birinci kemanlarýn sunduðu ana tema izler. Bölümün ikinci temasý, flütlerden duyulur.

Ýkinci bölüm'e, birinci kemanlardan ve viyolonsellerden iþitilen bir motifle girilir. Ardýndan, tahta üfleme çalgýlarýn eþliðinde fagotlar, bir karþý tema sunarlar. Bölüm Arp'in, arpejleri eþliðinde, kornolardan iþitilen üçüncü bir tema ile son bulur.

Üçüncü bölüm, 3/4 tempoda bir scherzodur. Bölümün genel havasý, "neþeli, muzip, þakacý" diye nitelendirilebilir.

Final'de, senfoninin giriþinde klarinetten duyduðumuz temaya dönülür, temayý bu kez kemanlar ele almaktadýr. Bölümün ana yapýsý, tahta üfleme çalgýlardan iþitilen ilk temaya dayanýr. Ýkinci tema, geniþ bir anlatýmla, kemanlar tarafýndan sunulur. Bu arada, aðýr bölümün ana temasýný birinci kemanlar ve viyolonseller tekrar ele alýrlar. Senfoni, bir "fugato"nun ardýndan, hüzünlü bir atmosferde sona erer.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariJean Sibelius'un Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Jean Sibelius, Senfoni No. 1 Op. 39 Mi minör", 2012 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/318/Jean_Sibelius_Senfoni_No_1_Op_39_Mi_minör.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com