Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Klaus Weise

Conductor Introduction

Klaus Weise

Klaus Weise Leipzig, Dresden ve Berlin'de eðitim gördü. Daimi þef olarak ilk görev yeri olan Essen'de, Folkwang-Hoschscule für Musik'te 1970 yýlýndan beri profesör olarak þeflik dersleri de vermektedir.

Uluslararasý kariyerine opera ile baþlayan Klaus Weise, dört sezon Bern Operasý'nda Daimi Þef olarak çalýþtý. 1978 yýlýnda Fribourg en Brisgau Operasý'nda Müzik Direktörlüðü görevine atandý. 1981'de Theatre de Kiel'e katýlarak 1985-1990 yýllarýnda kariyerini Dortmund'da sürdürdü.

Weise bu dönemde konuk þef olarak Duesseldorf, Stuttgart, Rhin, Stockholm Kraliyet Operasý ve New York Þehir Operasý gibi uluslararasý operalarda prodüksiyonlar da yönetti. Aralarýnda New York Times, Allgemeine Zeitung ve The Times gazetelerinin de bulunduðu uluslararasý medyadan pek çok övgü aldý.

Klaus Weise 1990-1997 yýllarýnda Fransa'da Nice Operasý'nda, ardýndan da Ýspanya Sevilla'da Müzik Direktörü olarak görev yaptý. Weise Avrupa, ABD, Ýsrail ve Asya'ya gerçekleþtirdiði turnelerde Madrid Devlet Orkestrasý, Ýspanyol Radyo Orkestrasý, Lizbon Devlet Orkestrasý, Sao Paulo Orkestrasý, Tokyo Yomiuri Nippon Orkestrasý, L'Orchestre de la Suisse Romande, Halle'deki çeþitli orkestralar ile Kiel, Hamburg ve Çin'deki filarmoni orkestralarýný yönetti.

Klaus Weise 2002-2006 yýllarý arasýnda yoðun bir senfonik konser trafiðinin yaný sýra Nancy'de Bartok'un "Mavi Sakal'ýn Þatosu", Los Angeles ve Stockholm'de Wagner'in "Uçan Hollandalý" ve Halle'de Leoncavallo'nun "Palyaçolar" prodüksiyonlarýný yönetti.

2004-2007 yýllarýnda Halle Operasý'nýn Daimi Þefliðini yaptý. Klaus Weise önde gelen tüm Alman, Fransýz ve Ýspanyol orkestralarýný yönetti; Amsterdam, Pekin, Brezilya, Kopenhag, Cenevre, Lizbon, Lüksemburg, Londra, Los Angeles, New York, Oslo, Prag, Seattle ve Stockholm'de konserler verdi. Pek çok konseri radyolarda yayýnlanan Weise'nin çeþitli kayýtlarý da bulunmaktadýr.

Þef Klaus Weise 2011 Þubatýnda Fransa Nice'te beyin kanamasý sebebiyle inme geçirmiþtir. Þu an tedavi görmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Klaus Weise", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/245/Klaus_Weise.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com