Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Klaus Weise

Şef Tanıtımı

Klaus Weise

Klaus Weise Leipzig, Dresden ve Berlin'de eðitim gördü. Daimi þef olarak ilk görev yeri olan Essen'de, Folkwang-Hoschscule für Musik'te 1970 yýlýndan beri profesör olarak þeflik dersleri de vermektedir.

Uluslararasý kariyerine opera ile baþlayan Klaus Weise, dört sezon Bern Operasý'nda Daimi Þef olarak çalýþtý. 1978 yýlýnda Fribourg en Brisgau Operasý'nda Müzik Direktörlüðü görevine atandý. 1981'de Theatre de Kiel'e katýlarak 1985-1990 yýllarýnda kariyerini Dortmund'da sürdürdü.

Weise bu dönemde konuk þef olarak Duesseldorf, Stuttgart, Rhin, Stockholm Kraliyet Operasý ve New York Þehir Operasý gibi uluslararasý operalarda prodüksiyonlar da yönetti. Aralarýnda New York Times, Allgemeine Zeitung ve The Times gazetelerinin de bulunduðu uluslararasý medyadan pek çok övgü aldý.

Klaus Weise 1990-1997 yýllarýnda Fransa'da Nice Operasý'nda, ardýndan da Ýspanya Sevilla'da Müzik Direktörü olarak görev yaptý. Weise Avrupa, ABD, Ýsrail ve Asya'ya gerçekleþtirdiði turnelerde Madrid Devlet Orkestrasý, Ýspanyol Radyo Orkestrasý, Lizbon Devlet Orkestrasý, Sao Paulo Orkestrasý, Tokyo Yomiuri Nippon Orkestrasý, L'Orchestre de la Suisse Romande, Halle'deki çeþitli orkestralar ile Kiel, Hamburg ve Çin'deki filarmoni orkestralarýný yönetti.

Klaus Weise 2002-2006 yýllarý arasýnda yoðun bir senfonik konser trafiðinin yaný sýra Nancy'de Bartok'un "Mavi Sakal'ýn Þatosu", Los Angeles ve Stockholm'de Wagner'in "Uçan Hollandalý" ve Halle'de Leoncavallo'nun "Palyaçolar" prodüksiyonlarýný yönetti.

2004-2007 yýllarýnda Halle Operasý'nýn Daimi Þefliðini yaptý. Klaus Weise önde gelen tüm Alman, Fransýz ve Ýspanyol orkestralarýný yönetti; Amsterdam, Pekin, Brezilya, Kopenhag, Cenevre, Lizbon, Lüksemburg, Londra, Los Angeles, New York, Oslo, Prag, Seattle ve Stockholm'de konserler verdi. Pek çok konseri radyolarda yayýnlanan Weise'nin çeþitli kayýtlarý da bulunmaktadýr.

Þef Klaus Weise 2011 Þubatýnda Fransa Nice'te beyin kanamasý sebebiyle inme geçirmiþtir. Þu an tedavi görmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Klaus Weise", 2011 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/245/Klaus_Weise.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2020 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com