Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Dorian Wilson

Şef Tanıtımı

1964'te doðan Dorian Wilson, Leonard Bernstein'in son öðrencisidir. Konservatuvar yýllarýnda piyano, viyola, kompozisyon ve þeflik okuyarak Gustav Meier, Dmitri Kitaenko, Rudolph Barshai, Jorma Panula ve Leonard Bernstein ile çalýþma olanaðý bulmuþtur.

1989 Malko Uluslararasý Þeflik Yarýþmasý'nda öne çýkarak 25 yaþýndayken 15 yýldan sonra ilk Amerikalý þef olarak Moskova Filarmoni Orkestrasý'nýn 2. þefliðine getirildi.

Daha sonra Rusya Ulusal Orkestrasý'nýn þefi olan sanatçý, St. Petersburg Filarmoni ve St. Petersburg Senfoni Orkestralarýný sýklýkla yönetti. Paris, Roma, Moskova, Tokyo, Frankfurt, Helsinki, Kopenhag, Berlin, Amsterdam, Floransa, Seul ve St. Petersburg'ta orkestralar yöneten Dorian Wilson, 2004-2007 yýllarý arasýnda Belgrad Filarmoni Orkestrasý genel müzik direktörü oldu.

2006 yýlýnda Berlin Senfoni Orkestrasý ile Ýspanya turnesinde dokuz konser yöneten sanatçý, 1998-2003 yýllarý arasýnda Vorpommern Tiyatrosu'nun da müzik direktörlüðünü yaptý.

Berlin Deutsche Operasý, Berlin Komische Operasý, Ýsveç Operasý, Weimar Operasý ile pek çok yapýma imza atarak iyi bir opera þefi olduðunu da kanýtladý. Dorian Wilson 1989'dan bu yana girdiði her yarýþmada ödül almýþ, Dimitri Mitropoulos (Atina 1996), Kiril Kondrashin (Amsterdam 1994), Tokyo International (Tokyo 1994), Antonio Pedrotti (Ýtalya 1991), Arturo Toscanini (Ýtalya 1990, 1992), Nikolai Malko(Kopenhag 1989, 1992) ve Jean Sibelius(Helsinki 1995) yarýþmalarýný kazanmýþtýr.

Her zaman az bilinen bestecilerin eserlerini bulup ortaya çýkarmayý seven Dorian Wilson, Ginastera, Martinu, Piazolla, Koechlin, Debussy, Barber, Schmitt, Britten, Respighi,de Falla gibi bestecilerin bazý eserlerinin prömiyerlerini yapmýþtýr. Wilson, Rostropovich,Yo-Yo Ma, Thomas Zehetmair, Vladimir Viardo, Barry Douglas, Berezovsky, Nelson Freire ve Nabuko Imai gibi dünyaca ünlü solistlerle birlikte çalýþmýþtýr.

Yönettiði orkestralar arasýnda Danimarka Ulusal Radyo Orkestrasý, Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrasý, Rusya Ulusal Orkestrasý, Moskova Radyo Orkestrasý, Finlandiya Senfoni Orkestrasý bulunan Wilson, Danimarka Kralý, Ýspanya Kraliçesi, Ýsveç Kral ve Kraliçesi, Sýrp Prensi ve Luxemburg grand Dükü'nün huzurlarýnda orkestra yönetmiþtir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Dorian Wilson", 2012 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/316/Dorian_Wilson.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com