Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Sharon Bezaly

Solist Tanıtımı

Sharon Bezaly

The Times'ýn "Tanrýnýn flüte bir armaðaný" dediði flüt solisti Sharon Bezaly, Almanya'da 2002'de saygýn Klassik Echo tarafýndan "Yýlýn Enstrümantalisti" ve 2003'te de Cannes Klasik Ödülleri'nde "Yýlýn Genç Sanatçýsý" seçilmiþti.

Ýsrail'de doðan þu anda Ýsveç'te yaþayan Sharon Bezaly'nin enstrumanýndaki baþarýsý David Oistrakh ve Vladimir Horowitz'le karþýlaþtýrýlýyor. 1997'den beri uluslararasý bir sanatçý olarak anýlan Bezaly ilk kaydýný Zubin Mehta ile birlikte Ýsrail Flarmoni Orkestrasý eþliðinde yapmýþtý.

Royal Flarmoni, Rotterdam Flarmoni, Spanish National gibi dünyanýn önde gelen orkestralarýyla en prestijli konser salonlarýnda çaldý. Sharon Bezaly Residentie Orchestra, The Hague için ilk "artist in residence" üflemeli sanatçýsý oldu (2007-2008). Burada þef Neeme Järvi ile çalýþtý.

Classics Today kendisini "bugün dünyada muadili olmayan bir flüt sanatçýsý" diye tanýmlarken, International Record Review "onun kayýtlarý ve konserleri sadece bir baþarý olarak açýklanamaz. Onlar sanatý tanýmlýyor" diye yazdý.

Sharon Bezaly, kendisi için Japonya'da Muramutsu takýmý tarafýndan özel yapýlmýþ 24 ayar altýn bir flütle çalmaktadýr.

BIS'teki geniþ bir yelpazedeki albüm kayýtlarý Diapason d'or (Diapason), Choc de la Musique (Monde de la Musique, Editor's Choice (Gramophone) ve Stern des Monats (FonoForum) ve diðerlerinden büyük övgüler almýþtýr.

Sharon Bezaly 2011 yýlý 23-24 Eylülünde, Bilkent Senfoni Orkestrasýnýn yeni dönem açýlýþýnda, ilk konserde de yer almýþ ve Mozart'ýn W.A. Mozart Do majör, KV.299 sayýlý Flüt ve Arp için Konçertosunu, arpist Þirin Pancaroðlu ile birlikte seslendirmiþtir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Sharon Bezaly", 2011 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/281/Sharon_Bezaly.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com