Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Sanem Berkalp

Solist Tanıtımı

Sanem Berkalp

1971 yýlýnda Ankara'da doðdu. 1982-83 öðretim yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarý Piyano Bölümüne kabul edilerek, Prof. Kamuran Gündemir'in öðrencisi oldu. Lisans devresinde de Prof. Ulvi Yücelen ile oda müziði çalýþtý.

1992 yýlýnda, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Lisans Devresinden, Piyano Bölümü Özel Takdirnamesini, Müzik Bölümü Birincisi olarak Ýhsan Doðramacý Üstün Baþarý Ödülü'nü, ve Yüksek Okul Birincisi olarak da Öðrenci Bilim Teþvik Ödülü'nü alarak mezun oldu.

1992-93 öðretim yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarý "Yüksek Lisans" programýna kabul edildi ve ayný yýl açýlan diðer bir sýnavla da yaylý çalgýlar korrepetitörü olarak göreve baþladý.

Öðrencilik yýllarýnda pek çok solo resital ve oda müziði konserleri veren, ayrýca TRT için kayýtlar yapan Sanem Berkalp, çalýþmalarýný Prof. Kamuran Gündemir ile sürdürerek 1996 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarý Yüksek Lisans Programýný tamamladý.

2002 yýlýnda Yrd. Doç. Oya Ünler ile çalýþarak ayný üniversitenin Sanatta Yeterlik (doktora) programýný bitirdi. 2004-2007 yýllarý arasýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Piyano Bölümünde öðretim elemaný olarak görev yaptý.

2007 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi tarafýndan "Sanatta Teþvik Ödülü"ne layýk görülen Sanem Berkalp, 1992 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Araþtýrma Görevlisi olarak baþladýðý görevini halen ayný kurumda Sanatçý Öðretim Elemaný olarak sürdürmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Sanem Berkalp", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/211/Sanem_Berkalp.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com