Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Jiri Barta

Solist Tanıtımı

Jiri Barta

Genç kuþaðýn en önde gelen viyolonselcilerinden biri olan Jiri Barta, Prag'da Josef Chuchro, Köln'de Boris Pergamenschikow ve Los Angeles'ta Eleonore Schoenfeld'den eðitim almýþtýr. Master öðrenimini Heinrich Schiff ve Andre Navara ile tamamlamýþtýr. 1991 yýlýnda Dresden'de "Europäische Förderpreis für Musik" ve Los Angeles'ta "Rostropovich-Hammer Award" ödüllerine layýk görülmüþtür.

Jiri Barta, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Japonya ve Avustralya'daki büyük müzik salonlarýnda ve festivallerde (Wigmore Hall- Londra, Palau de la Musica -Barselona, Theatre des Champs-Elysees - Paris, Ankara, Avustralian Chamber Music Festivals - Avustralya Oda Müzik Festivalleri, Expo Japan 2005, Berlin, Bratislava, Brighton, Dresden, Edinburg, Lugano, Newport, Salzburg, vb.) oda müziði sanatçýsý ve konçerto solisti olarak önde gelen sanatçýlarla birlikte konser vermiþtir.

Jiri Barta, prestijli Çek müzik etkinliklerinde sýk sýk yer alýr; Prag Spring Festival (Prag Ýlkbahar Festivali), Concentus Moraviae Int. Music Festival, Strings of Autumn International Music Festival (Sonbahar Yaylý Çalgýlar Uluslararasý Müzik Festivali). Ayrýca "Czech Dreams" (Çek Rüyalarý) projesinin bir katýlýmcýsýdýr. Birçok radyo kanallarýnýn programlarýnda olduðu gibi Avrupa ülkelerinin birçoðunda ulusal TV kanallarýna çýkmýþtýr.

Jiri Barta 2004 yýlýnda, Supraphon plak þirketi kanalýyla, Filarmoni Jiri Belohlavek ile birlikte Antonin Dvorak'ýn 100. yýl dönümü anýsýna, bir canlý kayýt olan "Dvorak Cello" (Dvorak Çello) Çek konçertosunu çalmýþtýr. 2003 yýlýndaki CD'si ile Kodaly viyolonsel eserleri prestijli Gramophon Editor's Choice (Gramofon Editör Seçeneði,Ocak 2004) ödülünü almýþtýr.

"Reflections" (Yansýmalar) projesi, 1999 yýlýnýn en iyi Çek CD kaydý olarak seçilmiþ ve Jiri en üst sýrada yer almanýn yaný sýra, 2000 yýlý "Harmony Award" (Prag'da, "Harmonie" müzik dergisi tarafýndan verilen en iyi klasik müzik kayýtlarýna verilen ödül) ve bir Alman dergisi olan "Klasik Heute" tarafýndan verilen "Klasik Heute Empfehlung" ödülüne layýk görülmüþtür.

Jiri Barta'nýn diðer Suprafon kayýtlarý, önemli ölçüde beðenilen komple Bach Viyolonsel Süitleri ve viyolonsel konçertolarý þef Maxim Shostakoviç yönetimindeki Dimitri Þostakoviç'nin canlý kayýtlarýný içerir. DVD kaydý "Jiri Barta plays Dvorak" (Gaetano Delogu yönetimindeki Prag Senfoni Orkestrasý ile Viyolonsel Konçertosu) Japonya'da Dreamline Corp. tarafýndan 1999 yýlýnda piyasaya çýkarýlmýþtýr.

Jiri Barta, 2005 yýlýnda Londra'da Gramophon Award (Gramofon Ödülü) alan ve "Deutsche Grammophon" için "Lieder" projesi sahibi mezosoprano Magdalena Kozena ile birlikte çalýþmýþtýr. 2007 yýlýnda çýkarýlan Hyperion için kayýt projesi "Ignaaz Moscheles Cello Sonata" gala kayýtlarýný içerir. 2007 yýlýnda ayrýca Supraphon plak þirketi için Chopin (piyanist Martin Kasik ve viyolonist Jan Talich ile birlikte) oda eserlerini kaydetmiþtir.

Döneme ait enstrümanlar ve yorum, Jiri Barta'nýn ilgi odaðý olmuþtur. Yeni müzikleri desteklemiþ olduðu uzun bir geçmiþe sahiptir ve Petr Eben, Marek Kopelent, Petr Pokorny, Peter Graham ve Pavel Zemek gibi tanýnmýþ Çek besteci tarafýndan kendisi için yazýlmýþ gala eserlerine sahiptir.

Jiri Barta 1785 yýlýna ait bir Gagliano çellosu çalmaktadýr.
İlginizi çekecek, öneririm:
Antonin Dvorak, Op. 107 "Su Cini"


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Jiri Barta", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/102/Jiri_Barta.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com