Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Mustafa Nuri Haybat

Soloist Introduction

Piyanist Mustafa Nuri Haybat 1984 yýlýnda Edirne'de doðdu. 1995 yýlýnda girdiði Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na Olga Hasanova ile piyano çalýþmalarýna baþlayan Mustafa Nuri Haybat, 1997-98-99 yýllarýnda Rotary Kulübünün düzenlemiþ olduðu bir çok yarýþmalarda dereceler aldý.

2001 yýlýnda Moskova'da düzenlenen 7. Uluslar arasý Genç Solistler Festivali'nde Moskova Devlet Senfoni Orkestrasý eþliðinde Rachmaninoff 2. Piyano Konçertosu'nu Dmitri Orlov yönetiminde Çaykovski Konser Salonu'nda seslendirdi.

2002 yýlýnda Eskiþehir'de düzenlenen Ulusal Piyano Yarýþmasýnda ikincilik, Sofya' da Pipkov Uluslararasý Genç Müzisyenler Yarýþmasý'nda birincilik, Ýstanbul Kültür Üniversitesi' nde düzenlenen Sedat - Güzin Gürel Piyano Yarýþmasý'nda üçüncülük ödülleri kazandý.

2003'de Ýstanbul'da düzenlenen Gençlik Festivali kapsamýnda Cemal Reþit Rey Konser Salonunda ve 2004 yýlýnda Ýþ-Sanat "Parlayan Yýldýzlar" dizisi kapsamýnda solo ve oda müziði konserleri verdi. Bu zaman içerisinde Boris Bloch, Judith Ulu, Milena Mollova, Rolf Plagge, Hüseyin Sermet gibi isimlerle çalýþtý.

2005 yýlýnda Ýþ-Sanat'ta düzenlenen "Sekiz Piyanist Ýki piyano Etrafýnda" isimli konserde Hüseyin Sermet, Gülsin Onay, Muhiddin D. Demiriz, Emre Elivar, Toros Can, Özgür Aydýn, Ýris Þentürkler ile ayný sahnede yer aldý.

Haybat, 2005 yýlýnda Prof. Vasif Ali Hasanov sýnýfýndan birincilikle mezun oldu. Ayný yýlýn aralýk ayýnda Vladimir Altschuler yönetimindeki Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý eþliðinde Süleyman Alnýtemiz Piyano Konçertosu'nun dünya promiyerini yaptý.

2006 yýlýnýn mayýs ayýnda Hüseyin Sermet'in sekiz el ve vurmalý sazlar için yazmýþ olduðu "Heykeller" adlý eserinin dünya promiyerini, Ýþ-Sanat'ta bir çok ünlü ismin de yer aldýðý sahnede icra etti.

Haybat çalýþmalarýna Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Prof. Hülya Tarcan'ýn master sýnýfýnda devam etmekte olup, halen solo ve oda müziði konserleri vermektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Mustafa Nuri Haybat", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/172/Mustafa_Nuri_Haybat.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com