Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

George Gershwin, Rhapsody in Blue

Eser Açıklaması

Rhapsody in Blue, Amerikalý besteci George Gershwin tarafýndan 1924 yýlýnda solo piyano ve jaz orkestrasý için bestelenmiþ çok ünlü bir eserdir. Ýlk defa New York'ta 1924 yýlýnda solo piyanoda Gershwin olmak üzere Paul Whiteman ve orkestrasý tarafýndan seslendirilen eserin 1942 yýlýnda Ferde Grofé tarafýndan piyano ve senfoni orkestrasý için düzenlenmiþ versiyonu, en popüler Amerikan konser eserlerinden birisi olmuþtur.

Gershwin, bu eseri Paul Whiteman'ýn bir caz konserinde çalýnmak üzere konçerto benzeri bir eser yazmasýný istemesi üzerine bestelemiþtir. Gershwin, baþlangýçta bu eseri yazmakta isteksiz olsa da Whiteman'ýn rakibi Vincent Lopez'in bu fikri çalmak üzere yeni bir konsere hazýrlýk yaptýðýný duyunca eseri yazmaya ikna oldu ve bir kaç haftada tamamlamayý baþardý.

Ýlham, Boston'a doðru bir tren yolculuðunda gelmiþti. Tren gürültüsünün içindeki müziði hissettiðini söyleyen Gershwin besteyi tamamladýktan sonra orkestrasyon için Ferde Grofé'ye teslim etmiþ ve çalýþma, 12 Þubat'taki premiyerden 8 gün önce, 8 Þubat 1924'te tamamlanabilmiþti. Modern Müzikte Bir Deney adlý konserde ilk defa çalýnan eser, 1924 sonuna gelindiðinde orkestra tarafýndan 84 defa seslendirilmiþti. Paul Whiteman'ýn radyo programlarý da artýk "Rhapsody in Blue dýþýnda Her Þey Yeni" sloganý ile açýlmaktaydý.

Eser ilk yazýldýðýnda Amerikan Rapsodisi adýný taþýmaktaydý. George Gershwin'in kardeþi Ira Gerswhin James McNeill Whistle adlý ressamýn sergisini gezdikten ve onun "Siyah ve Altýn Sarýsý Noktürn", "Siyah ve Gri Düzenleme" gibi isimlerle adlandýrýlan eserlerini gördükten sonra "Rhapsody in Blue" adýný önermiþti.

Gershwin, bu eserinin Amerika'nýn ruhunu anlattýðýný söylese de eser daha çok New York kentinin bir müzikal portresi olarak düþünülür. Eser, 1987'den beri Amerikan Havayollarý reklamlarýnda kullanýldýðýndan pek çok kiþiye bu havayollarýný çaðrýþtýrýr.
İlginizi çekecek, öneririm:
Johannes Brahms, Macar Danslarý

Kaynak: Vikipedi


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariGeorge Gershwin'in Eserlerinden Başka Bir Örnek


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "George Gershwin, Rhapsody in Blue", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/55/George_Gershwin_Rhapsody_in_Blue.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com