Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Wolfgang Amadeus Mozart, Keman Konçertosu No. 4 K218 Re Majör

Eser Aklamas

Wolfgang Amadeus Mozart'ýn günümüzde pek sýk yorumlanan bu yapýtý, keman konçertosu türünde ilk beþ örnekten biridir. Diðerleriyle beraber 1775 yýlýnda yazýlmýþtýr. "Re majör" konçertonun Boccherini'nin o tarihten 10 yýl önce yazýlmýþ bir keman konçertosuyla þaþýlacak benzerlikler göstermesi ise daima söz konusu olmuþtur.


Bölümler

Eser üç bölümdür:

I. Allegro
II. Andante Cantabile
III. Allegro ma non tropppo


Ýlk bölüm (Allegro), marþ ritminde bir giriþle baþlar, parlak, gösteriþli, þenlikli bir atmosferle sürer.

Ýkinci bölüm (Andante Cantabile), Mozart üslubunda tipik bir ezgi, bir þarkýdýr.

Üçüncü bölüm (Allegro ma non tropppo), bir ritm karýþýmýdýr. Bölüm iki klasik dansýn "gavotte" ve "muzette"in görünüp kaybolmasýyla sürer, arada ikinci bölümün þarkýlý melodisi duyulur. Bir Rokoko yapýtýnda bu tür bir düþünüþ Mozart'ýn þaþýrtýcý davranýþlarýna bir diðer örnek olarak gösterilir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariWolfgang Amadeus Mozart'n Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Wolfgang Amadeus Mozart, Keman Konçertosu No. 4 K218 Re Majör", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/161/Wolfgang_Amadeus_Mozart_Keman_Konçertosu_No_4.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com