Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Charles Camille Saint-Saens

Composer Introduction

Charles Camille Saint-Saens

Charles Camille Saint-Saens (d. 9 Ekim 1835, Fransa, Paris - ö. 16 Aralýk 1921, Cezayir), Fransýz besteci ve icracýdýr. En bilinen eserleri olan Hayvanlar Karnavalý, Macabre Dansý, Samson ile Delilah, Havanaise, Introduction and Rondo capriccioso, ve 3. Senfonisi (Org Senfonisi) isimli eserleri ile tanýnan Fransýz bestecinin, çok küçük yaþta yeteneði kendini belli etmiþtir.

1846'da Paris'te resital vermiþ, 1848'de Paris Konservatuvarý'na kabul edilmiþtir. Burada Benoist'le org, Halevy ile kompozisyon çalýþmýþtýr. 1853-1877 yýllarý arasýnda orgcu olarak görev yapmýþtýr. 1861-65 arasýnda ders vermiþtir. 1871'de Société Nationale de Musique'in kurucu üyelerinden biri olmuþtur.

Bir dizi senfonik þiirin ardýndan kendisine büyük ün saðlayan 5 piyano konçertosu yazdý. 1868'de tamamladýðý ilk operasý Samson ile Delilah, Ýngiltere'ye ilk gidiþinde, Franz Liszt'in organizasyonu ile sahnelendi. Bundan sonra Saint-Saëns ömrü boyunca Lizst'e minnettarlýk duymuþ, en iyi eserlerinden biri olan 3.Senfonisi'ni Lizst'e ithaf etmiþtir.

1902'de VII. Edward'ýn taç giyme töreni için bir marþ yazmýþtýr. Seyehati seven bir kiþiliktir ve Cezayir'in kültüründen çok etkilenmiþtir. Son dönem eserleri bu kültürden izler taþýr.
I suggest, you'll like this:
Fazýl Say, Mezopotamya Senfonisi Op. 38


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Work by Charles Camille Saint-Saens


Related Interesting Articles


Reference info: "Charles Camille Saint-Saens", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/75/Charles_Camille_Saint_Saens.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com