Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Charles Camille Saint-Saens, Viyolonsel Konçertosu Op. 33 La Minör

Eser Aklamas

Charles Camille Saint-Saens bu kýsa fakat renkli konçertoyu 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Fransa'da geniþ ün yapmýþ Belçikalý bir viyolonsel virtüozu Auguste Tolbecque'e adamýþ, yapýt ilk defa yine onun solist olarak katýlýþýyla 1873 yýlýnda Paris'te yorumlanmýþtýr.


Bölümler

Konçerto ara vermeden sunulan üç bölümden ibarettir:

I. Allegro non troppo
II. Allegretto con moto
III. Come prima


Birinci bölüm (Allegro non troppo) solo çalgýdan yansýyan ilk "tema" ile girer, çalgý melodinin geliþimini sürdürüp orkestraya devreder. Ýkinci "tema" gene viyolonsel tarafýndan iþlenir, bölümün malzemesini bir üçüncü melodi tamamlar.

Ýkinci bölüm (Allegretto con moto) tipik bir menuettodur, ortalara doðru aðýr vals ölçüsüne döner.

Üçüncü bölüm (Come prima - Çabukça) iki ana fikirle iþlenmiþtir. Ýlk "tema"'ya dönüþten sonra çabuklaþan tempo parlak bir bitiþe dek sürer.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Charles Camille Saint-Saens, Viyolonsel Konçertosu Op. 33 La Minör", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/76/Charles_Camille_Saint_Saens_Viyolonsel.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com