Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Alexandra Soumm

Soloist Introduction

Alexandra Soumm

Moskova doðumlu Fransýz keman sanatçýsý Alexandra Soumm, keman çalmayý öðrenmeye henüz beþ yaþýndayken babasý ile birlikte baþladý ve ilk konserini iki yýl sonra verdi. Daha sonra Viyana'ya taþýndý ve ünlü pedagog Boris Kuschnir ile çalýþtý. Ardýndan, 2004'te Eurovision Yarýþmasý'ný kazandý.

Yakýn zamana kadar birlikte çalýþtýðý orkestralar arasýnda Los Angeles Filarmoni, Londra Filarmoni, Paris Orkestrasý, Ýsrail Filarmoni, Danimarka Ulusal Senfoni, Zürih Oda Orkestrasý, Toulouse Ulusal Orkestrasý, NHK Senfoni, Tokyo Metropolitan Senfoni, Tokyo Senfoni ve Helsinki Filarmoni Orkestrasý bulunmaktadýr. Sanatçý, Herbert Blomstedt, Rafael Frühbeck de Burgos, Neeme Jarvi, Lionel Bringuier, Edward Gardner, Alexander Shelley, Leonard Slatkin, Thomas Sondergard ve Osmo Vanska gibi seçkin þeflerle çalýþmýþtýr.

Alexandra Soumm, konçerto repertuarýnýn yaný sýra oda müziði ile de yakýndan ilgilenen bir müzisyendir. Bir oda müziði sanatçýsý olarak Louvre Oditoryumu (Paris), Beaux Güzel Sanatlar Sarayý (Brüksel) ve Wigmore Salonu (Londra) gibi önemli salonlarda resitaller vermiþtir. Ayný zamanda Londra Þehir Festivali, Deauville, Radyo-Fransa, MDR Musiksommer, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Verbier, Sommets Musicaux de Gstaad ve Varna Festivali gibi uluslararasý festivallerde sahne almýþtýr.

Sanatçý, 10 yýldan beri Ýsviçre Uluslararasý Seiji Ozawa Akademisi'nin projelerinde yer almaktadýr. Alexandra Soumm, sýklýkla ikinci keman konçertosunu kendisine adayan besteci Christoph Ehrenfellner ile çalýþmaktadýr.

Sanatçý, Amerika, Venezuela, Brezilya, Japonya ve Ýsrail’de master class dersleri vermektedir. Alexandra Soumm, "ex-Kavakos" olarak da bilinen, 1785 yýlý Giovanni Baptista Guadagnini yapýmý bir keman çalmaktadýr.

Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn 9 Ekim 2015 tarihindeki sezon açýlýþ konserinde yer alan Alexandra Soumm, Ludwig van Beethoven'ýn Re Majör op.61 Keman Konçertosu'nu seslendirmiþtir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariReference info: "Alexandra Soumm", 2015 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/349/Alexandra_Soumm.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com