Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Dorian Wilson

Conductor Introduction

1964'te doðan Dorian Wilson, Leonard Bernstein'in son öðrencisidir. Konservatuvar yýllarýnda piyano, viyola, kompozisyon ve þeflik okuyarak Gustav Meier, Dmitri Kitaenko, Rudolph Barshai, Jorma Panula ve Leonard Bernstein ile çalýþma olanaðý bulmuþtur.

1989 Malko Uluslararasý Þeflik Yarýþmasý'nda öne çýkarak 25 yaþýndayken 15 yýldan sonra ilk Amerikalý þef olarak Moskova Filarmoni Orkestrasý'nýn 2. þefliðine getirildi.

Daha sonra Rusya Ulusal Orkestrasý'nýn þefi olan sanatçý, St. Petersburg Filarmoni ve St. Petersburg Senfoni Orkestralarýný sýklýkla yönetti. Paris, Roma, Moskova, Tokyo, Frankfurt, Helsinki, Kopenhag, Berlin, Amsterdam, Floransa, Seul ve St. Petersburg'ta orkestralar yöneten Dorian Wilson, 2004-2007 yýllarý arasýnda Belgrad Filarmoni Orkestrasý genel müzik direktörü oldu.

2006 yýlýnda Berlin Senfoni Orkestrasý ile Ýspanya turnesinde dokuz konser yöneten sanatçý, 1998-2003 yýllarý arasýnda Vorpommern Tiyatrosu'nun da müzik direktörlüðünü yaptý.

Berlin Deutsche Operasý, Berlin Komische Operasý, Ýsveç Operasý, Weimar Operasý ile pek çok yapýma imza atarak iyi bir opera þefi olduðunu da kanýtladý. Dorian Wilson 1989'dan bu yana girdiði her yarýþmada ödül almýþ, Dimitri Mitropoulos (Atina 1996), Kiril Kondrashin (Amsterdam 1994), Tokyo International (Tokyo 1994), Antonio Pedrotti (Ýtalya 1991), Arturo Toscanini (Ýtalya 1990, 1992), Nikolai Malko(Kopenhag 1989, 1992) ve Jean Sibelius(Helsinki 1995) yarýþmalarýný kazanmýþtýr.

Her zaman az bilinen bestecilerin eserlerini bulup ortaya çýkarmayý seven Dorian Wilson, Ginastera, Martinu, Piazolla, Koechlin, Debussy, Barber, Schmitt, Britten, Respighi,de Falla gibi bestecilerin bazý eserlerinin prömiyerlerini yapmýþtýr. Wilson, Rostropovich,Yo-Yo Ma, Thomas Zehetmair, Vladimir Viardo, Barry Douglas, Berezovsky, Nelson Freire ve Nabuko Imai gibi dünyaca ünlü solistlerle birlikte çalýþmýþtýr.

Yönettiði orkestralar arasýnda Danimarka Ulusal Radyo Orkestrasý, Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrasý, Rusya Ulusal Orkestrasý, Moskova Radyo Orkestrasý, Finlandiya Senfoni Orkestrasý bulunan Wilson, Danimarka Kralý, Ýspanya Kraliçesi, Ýsveç Kral ve Kraliçesi, Sýrp Prensi ve Luxemburg grand Dükü'nün huzurlarýnda orkestra yönetmiþtir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Dorian Wilson", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/316/Dorian_Wilson.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com