Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Marek Pijarowski

Şef Tanıtımı

Marek Pijarowski

1980 yýlýndan bu yana W. Lutoslawsky Devlet Filarmoni Orkestrasý'nýn yönetici ve sanat direktörü olan Pijarowski 1951 yýlýnda Polonya'nýn Wroclaw þehrinde doðdu. Eðitim süreci içinde müzik okullarýnda piyano, keman, obua ve org çalarak çalýþtý ve Tadeusz Strugala ile birlikte Wroclaw Müzik Akademisi'nde orkestra yönetti.

Marek Pijarowski ayný zamanda, Weimar'da bulunan Uluslararasý Müzik Okulu'nda Avid Jansons ile orkestra yönetimi eðitimini tamamladý. Avusturya Hükümeti'nin burslusu olarak Viyana'daki 'Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Okulu'nda Prof. Carl Oesterreicher ile çalýþtý. Bu çalýþma kendisine Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Georg Solti ve Claudio Abbado gibi ünlü þeflerin çalýþmalarýný doðrudan gözlemlemesine olanak saðladý.

Profesyonel kariyeri 1974 yýlýnda Wroclaw Devlet Filarmoni Orkestrasý þefliðine atanmasý ile baþlamýþtýr. Ayný yýl Polonya orkestra þefleri yarýþmasýnda en genç yarýþmacý olarak birincilik ödülü ile Silesian Devlet Filarmoni Orkestrasý özel ödülünü kazandý. Bu baþarýsý, Varþova Ulusal Filarmoni Orkestrasý ve Katowice Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrasý dahil birçok yerden davet edilmesini saðladý. Ertesi yýl Wroclaw Devlet Senfoni Orkestrasý'nýn ikinci þefliðine atandý.

1980'den beri Polonya Çaðdaþ Müzik Festivali" Musica Polonka Nova"nýn sanat yönetmeni olarak görev yapmaktadýr. Pijarowski halen sanat ve eðitim konularýnda rektör yardýmcýlýðý da yaptýðý Wroclaw Müzik Akademisi'nde Orkestra Ýdaresi Kürsüsü Profesörüdür.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Marek Pijarowski", 2012 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/302/Marek_Pijarowski.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com