Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Boguslaw Dawidow

Şef Tanıtımı

Boguslaw Dawidow

Müzik bilgisi ve sahne karizmasýyla bilinen Dawidow, Polonya Kültür Bakanlýðý tarafýndan (Eylül 1999'dan bu yana) Opole, Polonya Filarmoni Orkestrasý'nýn genel sanat yönetmenliðini yapmaktadýr. Bu süreçte Opole Filarmoni Orkestrasý'nýn gerek sanatçý kadrosu oluþumu gerekse orkestranýn uluslararasý konumu için büyük katkýsý bulunmuþtur. 2011 kýþýnda ayný orkestrayla Amerika turnesi gerçekleþtirecekler.

Sopot'da doðmuþ olan Davidow, orkestra þefliðine Bohdan Wodiczko ve Krzysztof Missona ile baþlamýþtýr. Daha ileriki yýllarda Viyana ve Ýtalya'da eðitimine devam etmiþtir. Bunun yanýnda Leonard Bernstein'ýn orkestra yönetme tekniði Davidow üzerinde büyük etki býrakmýþtýr.

Geçen parlak kariyerinde, Fransa Avusturya Almanya Ýtalya Ýsviçre Rusya Amerika Ýspanya Hollanda Güney Amerika Macaristan Çin ve Japonya'nýn bir çok önde gelen orkestrasý ile birlikte çalýþmýþtýr. Þef Davidow, Opole Filarmonik Orkestrasýyla beraber bir çok kayýt gerçekleþtirmiþtir, bunlarýn arasýnda; Brahms, Çaykovski, Szymanowski, Elsner öne çýkan kayýtlardýr.

1991-95 yýllarý arasýnda Polonya Oda Orkestrasý þefliðini yapmýþtýr. 1994-2002 yýllarý arasýnda ise Rusya Ulusal Akademik Senfoni Orkestrasýnýn hem sanat yönetmeni hem de orkestra þefliðini yapmýþtýr.

1980'lerde Krakow'da kurmuþ olduðu Chopin Oda Orkestrasý halen çeþitli Avrupa þehirlerinde turneler düzenlemektedirler. Opole Filarmoni Orkestrasý'nýn Genel Sanat Yönetmenliðinin yanýnda 1998 yýlýnda Amerika Philadelphia Virtüozleri Oda Orkestrasý'nda birinci misafir þef olmaya layýk görüldü.

Boguslaw Dawidow'un üstün müzik yeteneði, geniþ müzik repertuarý ve baþarýlarýndan dolayý 2002 yýlýnda New York'daki "American Biographical Institute" tarafýndan "Man of the Year" ödülüne layýk görülmüþtür.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Boguslaw Dawidow", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/228/Boguslaw_Dawidow.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com