Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Alina Komissarova

Solist Tanıtımı

Keman virtüözü Alina Komissarova Müzisyen bir ailenin çocuðu olarak Zaporoje-Ukrayna'da doðdu. 1978'den 1989'a kadar Ukrayna Özel Müzik Koleji'nde Jaroslava Ryvniak'ýn sýnýfýnda öðrenimini sürdürdü. 9 yaþýndan itibaren orkestrada solist olarak çalmaya baþladý.

1989'dan 1994'e kadar P. I. Tchaikovsky Müzik Akademisi'nde Bogodar Kotorowitch'in sýnýfýnda öðrenimine devam etti. 1997 yýlýnda þeref listesine girerek solistlik diplomasýný aldý. Bu yýllarda; Rusya, Ukrayna, Ýtalya ve Almanya'da; Ulusal Filarmoni Orkestrasý, Devlet Radyo Orkestrasý, Ukrayna Solistleri, Kiev Oda Orkestrasý ile konserler vermiþ, radyo ve tv kayýtlarý yapmýþtýr.

Kýsa sürede Kloster Schoental özel ödülü, Caltanissetta 2. lik ödülü, N. Zabaleta 2. lik ödülü, R. Molinari 3. lük ödülü gibi keman ve oda müziði dalýnda aldýðý ödüller sayesinde uluslar arasý üne kavuþtu. 1993 yýlýnda Ýngiltere'de yapýlan Yehudi Menuhin Keman Yarýþmasý'nda Yehudi Menuhin'in kendisinin yönettiði bir konser vermiþtir.

Bunun ardýndan ayrýca çalýþmalarýný sürdürmek için 5 yýllýk prestij bursu kazanmýþ ve Ýsviçre Y. Menuhin Müzik Akademisi ve Alberto Lysy Oda Orkestrasý'nda çalýþmýþtýr. Akademideyken Lord Y. Menuhin ve Valeri Gradov, Igor Oistrakh Zakhar Bron, Walter Levin, Mee-Kyung Lee gibi isimlerle çalýþmýþtýr. Böylece Ýsviçre, Almanya, Ýtalya, Ýspanya, Güney Afrika ve Arjantin'de Teatre Colon, Buenos Aires, Victoria Hall, Cenevre, Luzern Konser Salonu, Schloss Elmau, Salzburg Mozarteum Konser salonlarýnda konserler vermiþtir.

1999 yýlýnda Menuhin Akademisi'nden mezun olduktan sonra halen yaþadýðý Kopenhag'da Danimarka Kraliyet Operasý'nda baþkemancý olarak göreve baþlamýþtýr. Günümüzde Alina Komissarova oldukça takdir edilen bir solist ve oda müziði sanatçýsýdýr.

E. Kanding, M. Christensen gibi günümüz bestecileriyle çalýþma ve kayýtlar yapmaktadýr. Sýk sýk Kopenhag Oda Solistleri ile solo konserler vermektedir ve Hamburg Yaylý Çalgýlar Altýlýsý'nýn kurucu üyesidir. Komissarova 18. yüzyýl sonunda yapýlmýþ bir kemanla çalmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Alina Komissarova", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/165/Alina_Komissarova.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com