Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Rauf Abdullayef

Şef Tanıtımı

Rauf Abdullayef

Azerbaycan'ýn Bakü kentinde doðdu. 6 yaþýnda müzik okuluna baþladý. 16 yaþýnda girdiði Bakü Konservatuvarý piyano bölümünden 1959 yýlýnda mezun oldu. Bir yýl piyano öðretmenliði yaptý. 1960'da St. Petersburg Konservatuvarý Orkestra þefliði bölümüne girdi. 1965 yýlýnda okulu bitirdikten sonra Bakü Devlet Opera ve Balesi'nde þeflik görevine baþladý. 1968'den 1984 yýlýna kadar Bakü Devlet Opera ve Balesi'nin genel müzik direktörlüðünü sürdürdü. 1969'da ayný toplulukla Paris, Lüksemburg ve Monte Carlo'da turnelere katýldý.

Bakü Devlet Konservatuvarý profesörlerinden olan Abdullayev, 1984 yýlýndan bu yana Bakü Devlet Senfoni Orkestrasý genel müzik direktörü olarak çalýþmaktadýr. Ayrýca Azerbaycan Devlet Sanatçýsý da olan Rauf Abdullayev, Ensemble Solistleri Orkestrasý ile Amerika, Ýngiltere, Almanya'da ve Azerbaycan Orkestrasý ile Fransa, Almanya, Rusya'ya da konserler vermiþtir. Þef, 1991-1997 yýllarý arasýnda Ankara Devlet Opera Balesi'nde genel müzik direktörlüðü yapmýþtýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Rauf Abdullayef", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/21/Rauf_Abdullayef.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com