Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Rauf Abdullayev

Şef Tanıtımı

Rauf Abdullayev

Þef Rauf Abdullayev 1937 yýlýnda doðmuþtur. Üzeyir Hacýbeyov adlý Azerbaycan Devlet Konservatuarýný (1959) ve Leningrad Devlet Konservatuarýný þeflik dalýnda (1965) bitirmiþtir. 1965-84 yýllarýnda M.F. Ahundov adlý Azerbaycan Devlet Opera ve Balesinin baþ þefi, 70'li yýllarda Çaðdaþ Müzik Oda Orkestrasýnýn ve BaKaRa ansemblenin kurucularýndan biri, 1984'te Ü. Hacýbeyov adýna Azerbaycan Devlet Senfonik Orkestrasýnýn sanat danýþmaný ve baþ þefi, 1991-94 yýllarýnda Ankara Devlet Opera ve Balesinin sanat danýþmaný ve baþ þefi, uluslararasý önemli müzik festivallerinin ve etkinliklerinin katýlýmcýsý olmuþtur.

Bir çok ülkede (Rusya, Almanya, Hollanda, Ýsviçre, Fransa, Türkiye,...) ünlü topluluklara þeflik yapmýþtýr. Repertuarýna bir çok Batý Avrupa, Rus ve Azerbaycan bestekarlarýnýn eserleri dahildir. Profesör, Azerbaycanýn Halk sanatçýsý, Devlet ödülleri sahibidir. Azerbaycan'da çok deðerli "Þöhret" unvanýna layýk görülmüþtür.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Rauf Abdullayev", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/12/Rauf_Abdullayev.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com