Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Richard Wagner, Siegfried Ýdil

Eser Açıklaması

Richard Wagner, aþýrý sevinç içinde karýsýnýn doðum günü için bir eser bestelemeyi planlamýþ ama bunu gizli tutmuþtu. 1870 Kasým'ýnda eseri tamamlayarak notalarý 4 Aralýk 1870 günü arkadaþý Hans Richter'e teslim etti ve ondan ufak bir orkestra toplamasýný istedi.

Orkestra þefi Richter partileri yazdý ve Zürih Þehir Orkestrasý konzertmaisteri (baþkemancý) Oskar Kahl'ýn yardýmýyla müzikçileri bir araya getirerek kentin eski tiyatrosunda 21 Aralýk 1870 günü gizlice prova yaptýrdý. Bu provaya Wesendonck ailesi de katýlmýþtý. 24 Aralýk'ta (yani Noel günü) müzikçiler Lucerne'e geldi; Hotel du Lac'taki provayý bu kez Wagner yönetti.

Siegfried Ýdil (Siegfried Idyll) 1876'da sahnelenecek olan Siegfried Operasý'nýn ikinci ve üçüncü perdesinden aþk sahnesi, Wotan'ýn vedasý, Brünnhilde'nin selamý motifleri ile, obuanýn duyurduðu "Schlaf, mein Kind, schlaf ein" (Uyu yavrum, uyu) adlý eski bir anonim ninni ve korno ile üflemelerde 4/4 lük ölçüde beliren neþeli kuþ sesleri (Waldweben-Orman sesleri) ile ustaca ve zarif bir büyüyle örülmüþtür.

Ýlk tema 4/4 lük ölçüde, sakin hareketle (Ruhig bewegt) Brünnhilde'nin "Ewig war ich, ewig bin ich, ewig in süss sehnender Wonne" (Sonsuza kadar tatlý bir hazla beklemiþtim, bekliyordum) sözlerini yansýtan yaylý çalgýlarla duyurulur.

Klarinet ise karþý temayý, "O Siegfried, Herrlicher" sözlerini 4/4 lük ölçüde içtenlikle yansýtarak bunu cevaplar. Bu iki tema geliþtirilir, kaynaþtýrýlýr. Diðer temalarýn iþlenmesinden sonra, dorukta Siegfried'in neþeli haykýrýþý, korno çaðrý motifi belirir. Sonda yaylýlarýn iki ana temayý zarif þekilde tekrar duyurmasýndan sonra Ýdil, Mi Majör tonda hafifçe sona erer.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariRichard Wagner'in Eserlerinden Başka Bir Örnek


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Richard Wagner, Siegfried Ýdil", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/163/Richard_Wagner_Siegfried_Ýdil.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com