Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Esen Kývrak

Solist Tanıtımı

1977 yýlýnda Afyon'da doðan Esen Kývrak, keman eðitimine 1988 yýlýnda Ýzmir Devlet Konservatuarýnda Prof. Hazar Alapýnar ile baþladý.

1995 yýlýnda dünyanýn önde gelen müzik okullarýndan biri olan Viyana Müzik Akademisi'nde Prof. Josef Sivo'nun sýnýfýna kabul edildi. Ayný yýl Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yýlýn sanat alanýnda en baþarýlý genci seçilip burs alma hakký kazandý.

Baden Devlet Operasý, Viyana United Filarmoni ve Viyana Senfonietta gibi çeþitli orkestralarýn konser, kayýt ve turnelerinde görev aldý.

2001 yýlýnda Viyana Müzik Akademisi Solistlik Bölümü'nde Lisans eðitimini bitiren sanatçý, Yüksek Lisans eðitimini 2006 yýlýnda Prof. Michael Frischenschlager'in sýnýfýndan en yüksek derece olan "Takdir" ile tamamladý.

Toronto Gençlik Senfoni, Ensemble Salieri, Concertante Wien, Ýzmir Devlet Senfoni, Ýzmir DESO, Bursa Bölge Devlet Senfoni, Ýstanbul Devlet Senfoni, Ýstanbul Senfonietta, Eskiþehir Büyüksehir Belediyesi Senfoni, Çukurova Devlet Senfoni, Ankara Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý gibi çeþitli orkestralar eþliðinde solist olarak konserler veren Kývrak, birçok uluslararasý organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.

2005 yýlýnda Borusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý'nýn ilk asil keman sanatçýsý oldu. 2006'da Lizbon Metropolitan Orkestrasý'nda konuk baþkemancýlýk görevine getirildi.

Halen Borusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý, Borusan Yaylý Çalgýlar Dörtlüsü ve Borusan Oda Orkestrasý'ndaki görevini sürdüren Kývrak ayný zamanda Viyana Senfonietta Orkestrasý'nýn baþkemancýlýðýný yapmaktadýr.

Esen Kývrak, Borusan Kültür ve Sanat tarafýndan kendisine verilen 1714 yýlý, Antonio Stradivarius yapýmý keman ile çalmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Esen Kývrak", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/158/Esen_Kývrak.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com