Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Ludwig van Beethoven, Piyano Konçertosu No. 4 Op. 58 Sol Major

Eser Açıklaması

Ýlk yorumu: 1808, Viyana. Yapýtýn yazýlmasýna 1804 yýlýnda baþlanmýþ, iki yýl sonra tamamlanmýþtýr. Bu, Ludwig van Beethoven'ýn "piyano sanatý" iþçiliðinde ustalýðýnýn doruða ulaþtýðý çaðdýr ve konçerto bu doruðun simgesini yansýtan anýlar arasýndadýr. Genellikle lirik bir duygu, "motif" ve "tema" iþlemlerinde enine boyuna yansýr durur.


Bölümler

Eser üç bölümdür:

I. Allegro
II. Andante con moto
III. Rondo-Vivace


Klasik geleneklerin dýþýnda ilk "tema"'nýn piyano tarafýndan sunuluþuyla baþlar birinci bölüm (Allegro moderato). Bu büyük, romantik cümle orkestraya kayar, onu ikinci "tema" izler. Piyano orkestra iliþkileri tatlý bir barýþ içinde sürer. Orkestranýn konuþmalarýnda solo çalgý, saygýlý bir arkadaþ, piyanonun þarkýsýnda ise orkestra renkli bir örtüdür.

Ýkinci bölüm (Andante con moto), "tutti"nin vurucu, acýlý, karamsar tümcesiyle girer, piyano tam karþýtý bir karakterle yanýtlar bu tümceyi. Solo çalgý bu lirik, zarif, yalvarýþlý sesleniþi bozmayacak, "tutti"nin karamsarlýðýný sindire sindire eriterek beraberce tam bir "susku"ya iletecektir.

Üçüncü bölümde (Rondo-Vivace), iki ayrý ses kaynaðýnýn, piyano ve orkestranýn ikinci bölümdeki karþýt düþünü sona ermiþ, ikisi de neþeli, coþkun bir dans örgüsüyle kaynaþýp baðdaþmýþtýr artýk.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariLudwig van Beethoven'in Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Ludwig van Beethoven, Piyano Konçertosu No. 4 Op. 58 Sol Major", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/135/Ludwig_van_Beethoven_Piyano_Konçertosu_No_4_Op.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com