Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Zora Slokar

Soloist Introduction

Zora Slokar

Ýsviçreli korno virtüözü Zora Slokar, 1980 yýlýnda Bern'de doðmuþtur. 5 yaþýnda keman çalmaya baþlamýþ, daha sonra Bern Konservatuvarý'ndan öðretmenlik sertifikasý almýþtýr. 16 yaþýna geldiðinde, önce babasýyla, daha sonra Bern'de Thomas Müller ve üniversite diplomasý aldýðý Masstricht'te Profesör Pensel ile trombon çalýþmýþtýr. Þu anda Salzburg'da Profesör R.Vlatkovic ile çalýþmakta olup Yüksek Lisans yapmaktadýr.

Birçok uluslararasý yarýþmalarda ödül kazanmýþtýr; 2003 yýlýnda Orsogna, Ýtalya'daki Ceccarossi Yarýþmasý'nda birincilik ödülü, 2002'de Roma'da Anemos Yarýþmasý'nda birincilik ödülü ve 2002'de Londra'da Paxman Yarýþmasý'nda "Genç Horn Players" finalistidir.

Ýlk defa Gustav Mahler Gençler Orkestrasý'nda ve UBS Verbier Festival Orkestrasý'nda prestijli þeflerle birlikte trombon çalmýþtýr. Þu anda Lugano'da Ýtalya Ýsviçre Radyo Orkestrasý'nda birinci tromboncudur.

Solo olarak ve oda müziði performansý ile Ýsviçre ve birçok yerde sahne almýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Zora Slokar", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/86/Zora_Slokar.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com