Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Charles Camille Saint-Saens, Cello Konçertosu Op. 33 A Minör

Review of the Work

Charles Camille Saint-Saens bu kýsa fakat renkli konçertoyu 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Fransa'da geniþ ün yapmýþ Belçikalý bir viyolonsel virtüozu Auguste Tolbecque'e adamýþ, yapýt ilk defa yine onun solist olarak katýlýþýyla 1873 yýlýnda Paris'te yorumlanmýþtýr.


Bölümler

Konçerto ara vermeden sunulan üç bölümden ibarettir:

I. Allegro non troppo
II. Allegretto con moto
III. Come prima


Birinci bölüm (Allegro non troppo) solo çalgýdan yansýyan ilk "tema" ile girer, çalgý melodinin geliþimini sürdürüp orkestraya devreder. Ýkinci "tema" gene viyolonsel tarafýndan iþlenir, bölümün malzemesini bir üçüncü melodi tamamlar.

Ýkinci bölüm (Allegretto con moto) tipik bir menuettodur, ortalara doðru aðýr vals ölçüsüne döner.

Üçüncü bölüm (Come prima - Çabukça) iki ana fikirle iþlenmiþtir. Ýlk "tema"'ya dönüþten sonra çabuklaþan tempo parlak bir bitiþe dek sürer.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Charles Camille Saint-Saens, Viyolonsel Konçertosu Op. 33 La Minör", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/76/Charles_Camille_Saint_Saens_Viyolonsel.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com