Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Burcu Uyar

Soloist Introduction

Burcu Uyar

Soprano Burcu Uyar 15 Þubat 1978 tarihinde Sivas'ta doðdu. Türkiye'nin en baþarýlý genç kuþak kadýn opera solistlerinden olan Burcu Uyar, 2010 yýlýnda üçüncüsü yapýlan Avrupa Þan Yarýþmasý'nda birinci seçilmiþtir.

Genç soprano Burcu Uyar, ayrýca Almanya'nýn Mannheim kentinde 7 Ekim 2006 tarihinde gerçekleþtirilen Avrupa Þan Yarýþmasý'nda (European Opera Singing Competition DEBUT 2006) seslendirdiði Massene'nin 'Manon', Donizetti'nin 'Lucia' operalarýndan aryalar ile seçiciler kurulundan tam puan alarak Avrupa birincisi seçilmiþtir. Yarýþmada ikinciliði Rus koloratür soprano Olga Peretyatko, üçüncülüðü ise Güney Koreli bariton Tae-Joong Yang elde etmiþtir.

Genç kuþaðýn en baþarýlý opera sanatçýlarý arasýnda gösterilen Burcu Uyar, 2006 yýlýnýn Aðustos ayýnda Ýstanbul'da yapýlan 4. Leyla Gencer Þan Yarýþmasý'nda da üçüncü olmuþtu.

1996 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarý Opera bölümüne giren Burcu Uyar, Ýzmir Devlet Operasý'nda Offenbach'ýn Les Contes d'Hoffmann (Olympia), Ankara Devlet Operasý'nda Don Carlos (Voce dal Cielo) operalarýnda söyledi.

2002 yýlýnda Olympia rolü ile As. Li. Co. yarýþmasýný kazanan sanatçý, Ýtalya'da Brescia, Cremona, Como ve Pavia operalarýnda bu rolü seslendirdi. 2003 yýlýnda Uluslararasý Ýstanbul Müzik Festivali'nde Fazýl Say'ýn Metin Altýok Oratoryosu'nu yorumlayan ve 2004 yýlýnda Cnipal Opera Akademisi'ne kabul edilen Uyar, Paris'te Schola Cantarum orkestrasý ile konserler verdi. ALDECA yarýþmasýnda birinci oldu.

Avrupa'nýn "Mezzo" adlý klasik müzik televizyon kanalýnca en deðerli "koloratür soprano"lar arasýnda gösterildi.

Avignon ve Marsilya operalarýnda resitaller, Daniel Tosi yönetiminde konserler veren, Marsilya Opera Orkestrasý ile festivallere katýlan ve Perpignan Festivali açýlýþýnda bir resital veren Burcu Uyar'ýn seslendirdiði yapýtlar arasýnda; Beethoven'ýn 9. Senfonisi, Marsilya Operasý'nda Donizetti'nin Maria Stuarda (Anna) operasý, Mozart'ýn Sihirli Flüt (Gece Kraliçesi) operasý bulunuyor.

Andante klasik müzik dergisinin öncülüðünde düzenlenen "Donizetti Klasik Müzik Ödülleri 2011"de Yýlýn kadýn opera yorumcusu seçilen koloratür soprano Burcu Uyar, 6 Aðustos 2011'de, 8. Bodrum Gümüþlük Klasik Müzik Festivalinde de þef Ýbrahim Yazýcý ile birlikte yer almýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Burcu Uyar", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/259/Burcu_Uyar.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com