Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Misha Dacic

Soloist Introduction

Misha Dacic

Misha Dacic, Amerika'daki Miami 6. Uluslararasý Piyano Festivali'nin Yeni Keþifler konserlerinde, 2003 yýlýndaki çýkýþýndan sonra Amerika'da aranan bir solo piyanist oldu ve Chicago'da Ravinia Yükselen Yýldýzlar Serisi'nde önemli bir yer aldý.

Ardýndan Kalamazoo'da Gilmore Keyboard Festivali Yükselen Yýldýzlar Resital Serisi, Cincinnati'de Xavier Üniversitesi Klasik Piyano Serisi, Princeton Üniversitesi'nde Golandsky Enstitüsü Uluslararasý Piyano Festivali, Minneapolis'te Frederic Chopin Derneði Konser Serisi ve New York'ta Leschetizky Piyano Serisi gibi birçok etkinlikte sahneye çýktý.

Bu konserlerde genç bir yýldýz olarak büyük takdir toplayan sanatçý, kariyerine Amerika Birleþik Devletleri'nin yaný sýra Guatemala, Panama, Jamaika, Italya, Ýspanya ve Türkiye gibi pek çok ülkede konçerto seslendirmeleri ve resitaller ile devam etmektedir.

Son yýllarda Dacic, Türkiye'deki çýkýþýný Uluslararasý Antalya Piyano Festivali'nde yaptý. Ayrýca Brezilya Senfoni Orkestrasý ile Tourmaline Piyanistler Serisi'nde, Rio de Janeiro Þehir Tiyatrosu'nda ve Panama City'de ASM Festivali'nde, Panama Ulusal Senfoni ile performans sergiledi.

Mayýs 2009'da, Miami Uluslararasý Piyano Festivali kapsamýndaki 'Beyond Tango' projesinde, ünlü tango sanatçýsý Pablo Ziegler ile birlikte sahne aldý.

Eski Yugoslavya'da 1978 yýlýnda sanatçý bir ailede doðan Misha Dacic ilk defa 11 yaþýnda iken yerel orkestra ile verdiði konserde dikkatleri üzerine çekti. Kemal Gekic, Frank Cooper, Lazar ve Valentina Berman, Jorge Luis Prats eðitmenleri arasýnda sayýlabilir.

Misha Dacic'in yakýnda gerçekleþecek programlarý arasýnda Almanya ve Ýspanya'daki festivallerde resitaller, Birleþmiþ Milletler nezaretinde, keman sanatçýsý Ida Haendel ile birçok duo resital, ve Arjantinli bandoneón sanatçýsý Héctor Del Curto ile birlikte çalýþmalarý vardýr.

Son çalýþmalarýndan, çeþitli canlý performanslarýn yer aldýðý 'Misha Dacic in Recital' isimli DVD, VAI (Video Artist International)'den çýkmýþtýr.

Misha Dacic, Miami'de yaþýyor, 'Patrons of Exceptional Artists' kurumunun desteðini almaktadýr.

Ayrýca Misha Dacic, 15 Temmuz 2011'de Türkiye'de Bodrum Gümüþlük Klasik Müzik Festivali'nde de yer almýþtýr.
I suggest, you'll like this:
George Gershwin, Rhapsody in Blue


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Misha Dacic", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/250/Misha_Dacic.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com