Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Maxim Fedotov

Soloist Introduction

Maxim Fedotov

Keman virtüözü Maxim Fedotov bir Rus bir Halk Sanatçýsý, Moskova Devlet Akademik Filarmoni Derneði solistidir, ve Moskova'daki Uluslararasý Çaykovski Yarýþmasý ile Tokyo Uluslararasý Yarýþmasý da dahil olmak üzere birçok uluslararasý yarýþmalarda ödül kazanmýþtýr.

Basýn tarafýndan Rus Paganinisi olarak takdir edilir, tüm ana keman repertuarýný seslendirebilmektedir, ve Rusya'nýn ana konser salonlarý ile Milano'da Batý Avrupa'da, Salzburg Mozarteum'da, Madrid'te, Leipzig'te, Berlin'de ve Viyana'da, yaný sýra Japonya ve diðer yerlerde çalmýþtýr.

Rusya'nýn, Avrupa'nýn ve Japonya'nýn tüm büyük orkestralarý ile sahne almýþtýr, ve elliden fazla konçertodan bir repertuarý vardýr.

1998'den 2001'e kadar Moskova Devlet Konservatuvarýnda bir Profesör olarak çalýþmýþ ve 2002 yýlýndan bu yana Uluslararasý Çaykovski Yarýþmasý Ödülleri Derneðinin baþkanýdýr. 2003 yýlýnda profesör olmuþ ve Rus Müzik Akademisinin keman ve viyola bölümünün baþkaný olmuþtur.

Çeþitli uluslararasý keman yarýþmalarý için jüri üyesi olarak hizmet vermiþtir, ve Almanya, Ýspanya, Japonya, Hýrvatistan, Avustralya ve diðer yerlerde ustalýk-dersleri vermiþtir.

Maxim Fedotov Paganini tarafýndan býrakýlan her iki keman için resital veren ilk keman virtüözüdür.

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Maxim Fedotov", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/22/Maxim_Fedotov.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com