Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Selva Erdener

Soloist Introduction

Selva Erdener

Ankara'da doðan soprano Selva Erdener müzik çalýþmalarýna ilk ve orta öðrenimi sýrasýnda Müzeyyen Demirci ve Ýnci Dinçer'in teþvikleriyle baþladý. Gazi Üniversitesi Müzik Eðitim Fakültesinde önlisansýný tamamlayan sanatçý daha sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarýna girdi. Nurdan Uzar ile þan, Müfide Özgüç ile lied-oratoryo yorumu çalýþarak bu okuldan baþarý ile mezun oldu.

Daha sonra Ankara Devlet Operasýna solist sanatçý olarak kabul edildi ve "Orfeo ed Euridice", "Cosi Fan Tutte", "Don Giovanni". "Die Zauberflöte", "Zaide", "Faust", La Boheme", "I Pagliacci", "Die Lustige Witve", "Ýstanbulname" ve "Kerem" "Alibaba ve Kýrk Haramiler" opera ve operetlerindeki baþrolleri baþarý ile yorumladý.

Bu süre zarfýnda þan pedagoglarý Roman verlinsky ve Lidya Pronina ile de þan çalýþmalarýný sürdüren sanatçý Moskova Radyo Senfoni Orkestrasý, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Ýstanbul Ýzmir, Antalya ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestralarý. DESO, H.Ü. Senfoni Orkestrasý, CRR ve Eskiþehir Belediyesi Senfoni Orkestrasý ve Orkestra@modern ile de Ankara Müzik Festivalinde solist olarak konserler verdi.

Turgay Erdener'in eserleri ve halk türkülerinden oluþan "Sen Sen Sen" adlý albümü Kalan Müzik tarafýndan dinleyicilerin beðenisine sunulan Selva Erdener, Turgay Erdener'ýn "Afife" balesinin CD kaydýný Moskova Çaykovski Radyo Senfoni Orkestrasý ile gerçekleþtirdi 2005 yýlýnda, Kamran Ýnce'nin Requiem Without Words adlý eserinin dünyada ilk seslendiriliþinde solist olarak yer aldý; 2006 yýlýnda Bilkent Senfoni Orkestrasý ile CD kaydýný gerçekleþtirdi.

2006 yýlýnda Tiyatrooyunevi ile F. G. Lorca'nýn Beþyýl Geçince adlý eseriyle Ýstanbul Tiyatro olimpiyatlarýna katýldý, ayný tiyatro ile Estonya ve Bulgaristan'da turnelere katýldý. 2008 yýlýnda Theatre du Centaure ile "Flux" projesi dahilinde "Ftux Ýstanbul" filminde oynadý Türkiye'nin yaný sýra ABD, Danimarka, Ýtalya, Macaristan, Makedonya, Tacikistan ve KTTC'de de konserler verdi.

Baþkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarýnda þan dersi veren Selva Erdener halen Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçý olarak görev yapmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Selva Erdener", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/197/Selva_Erdener.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com