Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Hakan Kalkan

Şef Tanıtımı

Hakan Kalkan

Hakan Kalkan 1969 yýlýnda Ankara'da doðdu. 1987 Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesine girdi. Burada Nuran Taþpýnar ile Piyano, Ýstemihan Taviloðlu, Sami Hatipoðlu ve Bujor Hoinic ile teori, solfej ve kompozisyon ayrýca Bujor Hoinic ile orkestra þefliði çalýþtý ve 1996 yýlýnda yüksek lisans devresini baþarý ile tamamladý.

Ayný yýl Fransa'ya giderek Conservatoire National de Musique de Perpignan'da Denis Dufour ile kompozisyon elektroakustik, Daniel Tosi ile orkestra þefliði, Marie. M. Mille ile Viyolonsel, Andre Mallau ile vurma sazlar çalýþtý ve 1998 yýlýnda Orkestra Þefliði dalýnda Premier Prix aldý. Bu arada Fransa'da yer aldýðý festivaller dahil birçok konser yönetti, ve yaz okullarýna katýldý.

Daha Sonra Türkiye'ye dönerek Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'de öðretim görevlisi olarak çalýþmaya baþladý. 3 yýl Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasý'nýn þefliðini yaptý. Bununla birlikte teori, solfej, dikte, orkestra þefliði derseri verdi, akademik koordinatörlük ve Bilkent Senfoni Orkestrasý idari direktörlüðünü yaptý. Bu dönem içinde Kompozisyon dalýnda sanatta yeterlik diplomasýný aldý.

1995 yýlýnda Baþkent Oda Orkestrasý ve Mersin Devlet Opera ve Balesi ile gerçekleþtirdiði konserleri takiben, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasý, Çukurova devlet Senfoni Orkestrasý, Eskiþehir Belediye Senfoni Orkestrasý, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasý, Antalya Devlet Senfoni Orkestrasý ve Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý ile baþarýlý konserler gerçekleþtirdi ve büyük övgü aldý.

Türkiye'nin yetiþtirdiði genç orkestra þeflerinden biri olan Hakan Kalkan, 2006 yýlýndan bu yana Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra þefi olarak çalýþmalarýný sürdürmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Hakan Kalkan", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/87/Hakan_Kalkan.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com