Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Selva Erdener

Solist Tanıtımı

Selva Erdener

Ankara'da doðan soprano Selva Erdener müzik çalýþmalarýna ilk ve orta öðrenimi sýrasýnda Müzeyyen Demirci ve Ýnci Dinçer'in teþvikleriyle baþladý. Gazi Üniversitesi Müzik Eðitim Fakültesinde önlisansýný tamamlayan sanatçý daha sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarýna girdi. Nurdan Uzar ile þan, Müfide Özgüç ile lied-oratoryo yorumu çalýþarak bu okuldan baþarý ile mezun oldu.

Daha sonra Ankara Devlet Operasýna solist sanatçý olarak kabul edildi ve "Orfeo ed Euridice", "Cosi Fan Tutte", "Don Giovanni". "Die Zauberflöte", "Zaide", "Faust", La Boheme", "I Pagliacci", "Die Lustige Witve", "Ýstanbulname" ve "Kerem" "Alibaba ve Kýrk Haramiler" opera ve operetlerindeki baþrolleri baþarý ile yorumladý.

Bu süre zarfýnda þan pedagoglarý Roman verlinsky ve Lidya Pronina ile de þan çalýþmalarýný sürdüren sanatçý Moskova Radyo Senfoni Orkestrasý, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Ýstanbul Ýzmir, Antalya ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestralarý. DESO, H.Ü. Senfoni Orkestrasý, CRR ve Eskiþehir Belediyesi Senfoni Orkestrasý ve Orkestra@modern ile de Ankara Müzik Festivalinde solist olarak konserler verdi.

Turgay Erdener'in eserleri ve halk türkülerinden oluþan "Sen Sen Sen" adlý albümü Kalan Müzik tarafýndan dinleyicilerin beðenisine sunulan Selva Erdener, Turgay Erdener'ýn "Afife" balesinin CD kaydýný Moskova Çaykovski Radyo Senfoni Orkestrasý ile gerçekleþtirdi 2005 yýlýnda, Kamran Ýnce'nin Requiem Without Words adlý eserinin dünyada ilk seslendiriliþinde solist olarak yer aldý; 2006 yýlýnda Bilkent Senfoni Orkestrasý ile CD kaydýný gerçekleþtirdi.

2006 yýlýnda Tiyatrooyunevi ile F. G. Lorca'nýn Beþyýl Geçince adlý eseriyle Ýstanbul Tiyatro olimpiyatlarýna katýldý, ayný tiyatro ile Estonya ve Bulgaristan'da turnelere katýldý. 2008 yýlýnda Theatre du Centaure ile "Flux" projesi dahilinde "Ftux Ýstanbul" filminde oynadý Türkiye'nin yaný sýra ABD, Danimarka, Ýtalya, Macaristan, Makedonya, Tacikistan ve KTTC'de de konserler verdi.

Baþkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarýnda þan dersi veren Selva Erdener halen Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçý olarak görev yapmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Selva Erdener", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/197/Selva_Erdener.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com