Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Isabelle Faust

Soloist Introduction

Isabelle Faust

Keman Virtüözü Isabelle Faust 1987'de Augsburg'da Leopold Mozart Yarýþmasý'ný kazanarak çok erken bir yaþta uluslararasý alanda takdir kazanmýþtýr. 1993'de Cenevre'deki Premio Paganini Yarýþmasý'nda birincilik ödülüne ve 1997'de de Gramophone Yýlýn Genç Sanatçýsý Ödülü'ne sahip oldu.

Tüm stil ve dönemleri ayný ustalýkla yorumlayan sanatçý, bir yandan Beethoven'ýn keman konçertosunu seslendirirken, diðer yandan da aralarýnda Feldman, Ligeti ve Beyer'in eserlerinin de bulunduðu günümüz müziðinden oluþan repertuarýný da baþarýyla sunmaktadýr. Faust, 1704 tarihli "Uyuyan Güzel" lakaplý bir Stradivari'yi kullanmaktadýr.

Isabelle Faust en son Türkiye'de 22 Ekim 2009'da Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'yla Johannes Brahms'ýn Re Majör Keman Konçertosunu seslendirmiþtir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Isabelle Faust", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/188/Isabelle_Faust.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com