Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans Suiti

Review of the Work

Eski Ýstanbul'da kadýn ve erkekler ayrý ayrý eðlenir, köçek adý verilen ve kadýn kýlýðýndaki erkekler çalgý veya þarký eþliðinde dans ederdi. Besteci bu eðlencelerde çalýnan müziklerden Karcýðar ve Hicaz makamýndaki bazý örnekleri derleyerek Dans Rapsodisi baþlýðýyla Köçekçe Süiti'ni oluþturmuþ, ana tema olarak 9/8'lik ölçüdeki Karcýðar Köçekçe'yi kullanmýþtýr.

1942'de CHP'nin açtýðý ulusal kompozisyon yarýþmasýnda birinciliði kazanan ve ilk kez 1 Þubat 1943'te E. Praetorius yönetimindeki Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasý tarafýndan Ankara Radyosu stüdyosunda seslendirilen bu renkli eser, Ulvi Cemal Erkin'in en çok sevilen ve seslendirilen bestesi olmuþtur.

Besteci "Bu sayfalarýn yazýlmasý fikrini veren ve her satýrýnda dost ve sanatkâr alakasýnýn büyük hissesi bulunan Dr. Vedat Nedim Tör'e, 28 Ekim 1942" cümlesini partisyonun baþýna yazmýþtýr.
I suggest, you'll like this:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Work by Ulvi Cemal Erkin


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans Suiti", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/186/Ulvi_Cemal_Erkin_Köçekçe_Dans_Suiti.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com