Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84

Review of the Work

Beethoven'ýn bir yýl içinde tamamladýðý ve ilk seslendiriliþi 24 Mayýs 1810'da yapýlan Egmont müziði, bir uvertür ve dokuz parçadan oluþur. Uvertür bir senfonik þiir gibi dramýn bütün konusunu canlandýrdýðý için Goethe'nin trajedyasýný özetlemekte yarar görüyoruz: 16. yüzyýlda Hollanda, Ýspanyol iþgali altýndadýr ve ezilen halkýn acýmasýz diktatör Albaya karþý tek umudu kont Lamoral von Egmont'dur. Baðýmsýzlýk savaþýnýn önderi olan Egmont'un düþmanlar tarafýndan boynu vurulur; ama Hollandalýlar er geç özgürlüklerine kavuþacaktýr.

Uvertürün en baþýndaki dramatik giriþ, Ýspanyollarýn çizmesi altýnda ezilen Hollanda'yý canlandýrýr. Ondan sonraki çabuk bölüm ise özgürlük düþüncesinin uyanýþý ve baðýmsýzlýk savaþýnýn patlayýþýdýr. Egmont'un boynunun vuruluþunu kemanlar canlandýrýr; bir anlýk susmadan sona dua gibi kýsa bir koral iþitilir. Egmont'un ölümüyle baðýmsýzlýk savaþý ve zafer önlenemeyecektir. Nitekim uvertür "Zafer Senfonisi" ile sona erer.

Faruk Güvenç


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Ludwig van Beethoven


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/17/Ludwig_van_Beethoven_Egmont_Uvertür_Op_84.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com