Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Aybek Alimov

Soloist Introduction

Aybek Alimov

Aybek Alimov 1990 yýlýnda Özbekistan Taþkent'te doðdu. 1997 yýlýnda Uspensky adlý Devlet Müzik okuluna yetenek sýnavýndan geçerek keman bölümüne kabul edildi.

2001 yýlýnda Ýtalya'da düzenlenen "The International Children's Festival"ine katýldý.

2003 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Ýlköðretim Okulu'na tam burslu olarak kabul edildi, keman çalýþmalarýna dünyaca ünlü kemancý Vanya Milanova ile baþladý.

Okulun düzenlediði Mintcho Mintchev, Valeriy Paraskelov'un ustalýk kurslarýna aktif olarak katýldý. Okul kapsamýnda ve okul dýþýnda birçok resitaller verdi.

2006 Mayýs ayýnda Edirne'de düzenlenen "Mimar Sinan Rotary Kulubü Uluslararasý Genç Müzisyenler Yarýþmasý"na katýlarak ikincilik ödülü kazandý.

2006 Ekim ayýnda Mersin'de düzenlenen "2. Ulusal Gülden Turalý Keman Yarýþmasý"na katýlarak 2. kategoride ikincilik ödülüne layýk görüldü. Bu yarýþmanýn sonucunda Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasý ile 2007 Þubat ayýnda, Mersin Devlet Oda Orkestrasý eþliðinde ise 2007 Nisan ayýnda konser verdi.

2007 Temmuz ayýnda Antalya'da düzenlenen "12th The International Canetti Music Festival" kapsamýnda Robert Canetti ile çalýþma imkaný buldu, konserler verdi ve festivalde 3. oldu.

Aybek Alimov 2009 yýlý itibariyle Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Lisesi 3. sýnýfýnda okumaktadýr. Keman çalýþmalarýný Muhammedjan Turdiyev ile sürdürmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Aybek Alimov", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/139/Aybek_Alimov.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com