Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Aykut Köselerli

Soloist Introduction

Aykut Köselerli

1985 yýlýnda Ankara'da doðdu. 2000 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Lisesi Vurmalý Çalgýlar Bölümü'ne kabul edildi ve Aydýn Mecid ile çalýþmalarýna baþladý.

2001 yýlýnda Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasý'na katýldý. Ertesi yýl Bilkent Senfoni Orkestrasý'nda misafir sanatçý olarak yer almaya baþladý. 2003 yýlýnda orta öðretimini baþarýyla bitirdi ve lisans eðitimine, kabul edildiði Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Vurmalý Çalgýlar Bölümü'nde devam etti.

2004 yýlýnýn Haziran ayýnda Fazýl Say tarafýndan kurulan Anadolu Gençlik Orkestrasý'nda perküsyonist olarak görev alan sanatçý bu orkestra ile yurtiçi ve yurtdýþýnda konserler verdi. Lisans eðitimini 2007 yýlýnda "Þeref Derecesi" ile tamamlayan Köselerli bu zamana kadar; l'Orchestre National d'le de France, Orchestre National Montpellier, Resident Orkest, Züricher Kammerorchester, New Japan Philarmonic, WDR Sinfonieorchester Köln, Luzerner Sinfonie orchester ve Borusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý gibi birçok önemli orkestra ve Rauf Abdullayev, John Axelrod, Gürer Aykal, Howard Griffith, Jan Latham-Koenig, Antonio Pirolli, Emil Tabakov, Roberto Fores-Veses, Johannes Wildner gibi önemli þeflerle konserler gerçekleþtirdi.

2008 yýlýnýn Ocak ayýnda, halen çalýþmakta olduðu Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý'nda perküsyonist olarak görev almaya baþlayan Aykut Köselerli, Fazýl Say tarafýndan bestelenen 4. Piyano Konçertosu (Haziran, 2005), "Patara" bale süiti (Þubat, 2006), "Haremde 1001 Gece" Keman Konçertosu (Solist / Þubat, 2008), "Ýstanbul" Senfonisi (Solist / Mart, 2010) ve "Hayyam" Klarnet Konçertosu (Temmuz, 2011) adlý eserlerin dünya prömiyerlerinde yer almasýnýn yaný sýra, halen yurt içi ve yurt dýþýnda konserler vermektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Aykut Köselerli", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/33/Aykut_Köselerli.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com