Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Johannes Brahms, "Trajik Uvertür" Op. 81 Re Minor

Eser Açıklaması

Johannes Brahms Trajik Uvertürü bir diðer ünlü uvertürü olan Akademik Festival Uvertürü ile ayný sýralarda, Bad Ischl'deki yaz tatilinde 1880'de bestelemiþtir. Bestecinin bu iki eser hakkýnda "biri aðlýyor, diðeri gülüyor" dediði anlatýlýr.

Gerçekten de Trajik Uvertür ismine yakýþan karanlýkta ve ölümü anýmsatan bir havadadýr. Bazý uzmanlar Brahms'ýn bu eseri, Viyana'daki ünlü Burg Tiyatrosu müdürü Dingelstedt'ýn isteði üzerine Goethe'nin Faust temsili için yazdýðýný öne sürer. Ancak bu gerçekleþmeyince, eser ilk kez 26 Aralýk 1880'de, Hans Richter'in yönetiminde Viyana Filarmoni Orkestrasý tarafýndan çalýnmýþtýr.

Pastoral bir ortamda yazýlan bu uvertür için Brahms bir açýklama yapmamýþ, herhangi bir trajik konu üzerine olup olmadýðýný belirtmemiþtir.


Bölümler

Eser 3 bölümden oluþur:

I. Allegro ma non troppo
II. Molto più moderato
III. Tempo primo ma tranquillo


Karanlýk Re minör tondaki uvertür, ismine uygun bir havada 4/4'lük ölçüde, fazla çabuk olmayan (Allegro ma non troppo) tempoda baþlar. Hafif davul vuruþlarýný orkestranýn sert akorlarý izler. Daha sonra minör-Majör tonlarý arasýnda kararsýz kalan yaylý çalgýlar, gizemli ana temayý duyurur.

Tahta ve madeni üfleme çalgýlarýn da katýlýmýyla, tüm orkestraya yayýlan tema türlü yan temalarla kesintiye uðrar. Önce tahta üfleme ve yaylý çalgýlarda, sonra da trombonda beliren yan temalarý izleyen daha aydýnlýk ve sakinleþtirici bir motif Fa Majör tonda duyurulur, ancak yetersiz kalýr; yine orkestranýn sert darbeleriyle kesilir.

Orkestra sanki karanlýk bir kadere doðru koþar. Ritmik bir enerjiyle süren geliþimde ana tema, trombon motifi, sakin motif ve yan temalar birbiri içine girmiþ gibidir. Bir ümit ýþýðý belirirmiþ gibi olursa da, güçle yükselen ana tema eseri sona erdirir.
İlginizi çekecek, öneririm:
Johannes Brahms, Senfoni No. 4 Op. 98 Mi Minör


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariJohannes Brahms'ın Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Johannes Brahms, "Trajik Uvertür" Op. 81 Re Minor", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/98/Johannes_Brahms_Trajik_Uvertür_Op_81_Re_Minor.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com