Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Antonin Dvorak, Viyolonsel Konçertosu Op. 104 Si Minor

Eser Açıklaması

Ýlk yorumu: 1896, Londra. Antonin Dvorak'ýn ilk viyolonsel konçertosu gençlik denemesi olup, 1865'te yazýlmýþtýr. Amerika'da bestelenen ve çaðýn ünlü Çek viyolonselcisi Hanuþ Vihan'a adanan "Si minör" konçerto ise ilkinden otuz yýl sonra Amerika'da doðmuþtur. Brahms'ýn partisyonu ilk görüþünde hayranlýðýný gizleyemediði bu yapýt ilk defa viyolonselist Leo Stern tarafýndan yorumlanmýþtýr.


Bölümler

I. Allegro
II. Adagio ma non troppo
III. Allegro moderato


Birinci bölüm (Allegro) klasik-romantik sanat yapýsýna tipik bir örnektir. Ýki esas "tema" "tutti" tarafýndan baþlangýçta arka arkaya sunulur. Bir üçüncü nefis melodi ortalarda belirir, orkestra ve solo çalgý bütün bu malzemeyi çatýþmadan, dengeli ve eþit sorumlulukla parlak bir sonuca baðlar.

Ýkinci bölüm (Adagio ma non troppo) bestecinin tüm verimi arasýnda zarafet ve içtenliði ile seçkinleþen bir dokudur. Üç kesimli bir halk türküsü obua ve fagotta yansýrken bestecinin "Beni yalnýz býrak, rüyalarýma ulaþayým..." dizesiyle baþlayan þarkýsý bölüme katýlýr. Bu katýlýþýn nedeni ayný þarkýyý çok seven baldýzý Kontes Kaunitz'in o sýralardaki ölümüdür.

Üçüncü bölüm (Allegro moderato) orkestranýn kýsa giriþiyle baþlar, solo çalgý "rondo" biçimindeki ana "tema"yý sunar, bunu viyolonselin önce klarinetle sonra "birinci kemanla" diyaloðu izler, viyolonsel kendi partisini "pianissimo"ya dek sürükler, orkestra, Amerika'da yazýlmasýna karþýlýk Bohem renkleriyle süslü eseri fýrtýnalý bir "coda" ile tamamlar.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariAntonin Dvorak'ın Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Antonin Dvorak, Viyolonsel Konçertosu Op. 104 Si Minor", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/90/Antonin_Dvorak_Viyolonsel_Konçertosu_Op_104_Si.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com