Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Mehmet Can Özer

Besteci Tanıtımı

Yapýsal, kavramsal ve duysal olarak, Avrupa'da sesle uðraþan sanatçýlardan çok ileride olan Mehmet Can Özer 1981 yýlýnda doðdu. Profesyonel müzik kariyeri, Bilkent Üniversitesi MSSF Kompozisyon Sanat Dalý'na burslu kabul edilmesiyle baþladý. Burada Bujor Hoinic ile bestecilik ve orkestra þefliði çalýþtý.

Mezuniyetinin ardýndan Cenevre Konservatuarý’na elektroakustik ve çalgýsal kompozisyon bölümlerine kabul edilerek Michél Jarrell ve Rainer Boesh ile çalýþtý. Ardýndan Zürih HMT’de Gerald Bennett ile bilgisayarlý müzik alanýnda eðitim gördü. 2005 yýlýnda Türkiye'ye döndü ve Baþkent Üniversitesi Devlet Konservatuarý'nda uzman öðretim elemaný olarak çalýþmaya baþladý.

Halýcý-Midi Beste Yarýþmasý (1998), Bourges Uluslararasý Elektroakustik Müzik Yarýþmasý (2003 ve 2007), Goethe Enstitüsü Sanatçý Ödülü (2006) ve SWR Experimental Studio (2008) ödüllerine layýk görüldü.

Bourges (Fransa), AudioArt (Polonya), ReMusica (Kosova), Busan Bienali (Kore), Pyramidale (Almanya), Acousmania (Romanya), SMC (Yunanistan), Genrator (Ýsviçre), Electro-Globe (Belçika), Dias Musica Electroacoustica (Portekiz), Create (Amerika), EMUfest (Ýtalya), Ankara Uluslararasý Müzik Festivali (Türkiye), Granada Festivali (Ýspanya), Estoril Festival (Portekiz), DE:Sonanz (Makedonya) ve Apparat (Danimarka) gibi pek çok uluslararasý festivalde ülkemizi temsil etti.

Yurtiçinden aldýðý sipariþler dýþýnda, I.M.E.B. (Fransa), Musiques-Recherches (Belçika) ve EMS (Ýsveç) tarafýndan eser sipariþ edilerek stüdyolarýna davet edildi. 2005 yýlýnda Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde “Açýklamalý Elektroakustik Müzik Konserleri” dizisini baþlattý ve 2007’ye dek düzenledi. 2008 yýlýnda Goethe Enstitüsü’nün sipariþi olarak, Ernest Lubitsch’in “Ýstiridye Prensesi” adlý sessiz filme yaptýðý doðaçlama müzikle Türkiye turnesi yaptý.

2009 yýlýnda Türkiye’deki ilk elektroakustik müzik albümü olan “Siyah Kalem Dansý” yayýnlandý. 2010’da Thyssen-Bornemizsa Art Contemporary (Viyana) tarafýndan “The Morning Line” isimli ses yerleþtirmesi için aldýðý sipariþ Ýstanbul 2010 Kütür Baþkenti çerçevesinde Eminönü meydanýnda seslendirildi. Ayný yýl Visisonor Foundation (Amsterdam) tarafýndan “Siyah Kalem” temasý üzerine eser sipariþ edildi. Halen “Aþure” isimli yazýlýmý geliþtirerek konserler vermektedir.

Doktora seviyesindeki akademik çalýþmalarýný Bilkent Üniversitesi'nde tamamlayan Mehmet Can Özer'in çalgý kompozisyonlarý çeþitli ülkelerde seslendirilmekte, görsel/iþitsel yerleþtirmeler de yapmaktadýr. Sanatçý Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarýnda öðretim görevlisidir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Mehmet Can Özer", 2012 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/322/Mehmet_Can_Özer.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com