Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Xenia Akeynikova

Solist Tanıtımı

Xenia Akeynikova

Keman virtüözü Xenia Akeynikova 1978 yýlýnda Budapeþte'de doðdu. Eðitimine 5 yaþýndayken, Moskova'da bulunan Gnessin Özel Müzik Okulu'nda önce Natalya Fikhtengoltz'un, daha sonra da Tatyana Berkul'un sýnýflarýna katýlarak baþladý.

2002 yýlýnda Moskova Çaykovski Konservatuvarý'ndan mezun oldu ve 2004 yýlýnda ayný okulun yüksek lisans programýný, seçkin kemancý Prof. Eduard Grach'in eðitiminde tamamladý. 14 yaþýndayken Litvanya'da düzenlenen Dvarionas Uluslararasý Gençlik Yarýþmasý'nda birincilik ödülü kazandý.

1996 yýlýnda Ýngiltere'nin Tunbridge Wells kentinde düzenlenen müzik yarýþmasýnda ödüle layýk görüldü ve 1998 yýlýnda Almanya'nýn Kloster Schonthal kentinde düzenlenen Uluslararasý Müzik Yarýþmasý'nda özel virtüözlük ödülünü kazandý. 2002 yýlýnda Yampolski'deki uluslararasý Müzik Yarýþmasý'ndan Gümüþ Ödül aldý.

Akeynikova, Vladimir Spivakov (1994) ve Nikolay Petrov (1998) Uluslararasý Yardým Fonlarý'ndan burs aldý. Fransa'da Müzikal Haftalarý Festivali (2000), Ýsviçre'de Sion-Valais (2004), Ýsrail'de Keshet-Eilon (2001-02), Budva Tiyatrosu, Karadað'da Kotor-Art (2003-04-05), Rusya'da Planet Stars (2002) ve Rus Kýþý gibi Avrupa'nýn bir çok seçkin festivaline ve uluslararasý ustalýk kurslarýna katýldý.

Hýrvatistan, Makedonya, Sýrbistan-Karadað, Kýbrýs, Çin ve Vietnam'da düzenlenen Rusya Kültür Günleri'ne katýldý ve Rusya Federasyonu'nu Avusturya ve Ürdün'de UNESCO için temsil etti.

1993 yýlýndan bu yana Avusturya, Çin, Hýrvatistan, Kýbrýs, Fransa, Almanya, Japonya, Ürdün, Makedonya, Meksika, Sýrbistan-Karadað, Ýsviçre, Ýngiltere, Vietnam ve Rusya gibi ülkelerde baþarýlý turneler gerçekleþtiren sanatçý çok sayýda prestijli sahnede solist olarak, S. Mintz, V. Danchenko, R. Shnaider, F. Andreewski, Y. Kless, I. Hendel, V. Dudarova, E. Grach, V. Ponkin, A. Vedernikov, M. Gorenshtein, I. Golan. N. Petrov ve V. Spivakov gibi çok önemli müzisyenlerle konserler vermiþtir.

1997 yýlýndan beri Moskova Devlet Filarmoni Orkestrasý'nýn solist sanatçýsýdýr. Kemancýnýn geniþ repertuvarý, barok ve klasik eserlerden, modern ve caz bestelerine kadar uzanýr. Akeynikova'nýn performans tarzý teknik olarak, özgürlükle yorumu parlak bir biçimde kombine eder ve Rusya keman okulunun gelenekselliðinde þekillenir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Xenia Akeynikova", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/223/Xenia_Akeynikova.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com