Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Patricia Kopatchinskaja

Solist Tanıtımı

Patricia Kopatchinskaja

Patricia Kopatchinskaja, Moldova'da doðmuþtur. Anne ve babasý da müzisyendir. Viyana ve Bern'de beste ve keman eðitimi aldý (örneðin, E. Tschugaeva ve Igor Ozim ile). 2000 yýlýnda, Meksika Uluslararasý Szeryng Yarýþmasý kazanmýþ, 2002 yýlýnda ise saygýn "Uluslararasý Credit Suisse Grup Genç Sanatçý" ödülünü almýþtýr. 2002/03 sezonunda pek çok Avrupa baþkentinde ve New York'ta "Yükselen Yýldýz (Rising Star) Konser Serisi" çerçevesinde Avusturya'yý temsil etti.

2004 yýlýnda, Avrupa Yayýn Birliði (EBU)'nin Yeni Yetenek-SPP Ödülü'ne, 2006 yýlýnda ise "Förderpreis Deutschlandfunk" ödülüne layýk bulundu. Avustralya Oda Orkestrasý ile birlikte konuk orkestra þefi ve solisti olarak yaptýðý son turu, Avustralya Limelight dergisi okuyucularý tarafýndan 2007 yýlýnýn en iyi oda müziði prodüksiyonu seçilerek hemen ardýndan tekrar davet edilmesiyle sonuçlandý.

Patricia Kopatchinskaja, dünyanýn önde gelen çok sayýda orkestralarý (Philarmonia Orkestrasý, Viyana Filarmoni Orkestrasý, Viyana Senfoni Orkestrasý, Viyana Oda Orkestrasý, Salzburg Mozarteum-Orkestrasý, Berlin Alman Senfoni Orkestrasý, Stuttgart SWR - Radyo Senfoni Orkestrasý, Alman Oda Filarmoni, Württembergisches Oda Orkestrasý, Mahler Oda Orkestrasý, Champs-Elysees Orkestrasý, Fin Radyo Senfoni Orkestrasý, Bergen Filarmoni, Çaykovski Senfoni Orkestrasý, NHK Senfoni Orkestrasý ve Tokyo Filarmoni) ve orkestra þefleriyle (Andreescu, Benzi, Boreyko, de Billy, Eötvös, Fedoseyev, Gazarian, Goodman, Griffiths, Herreweghe, Jansons, Neeme ve Paavo Jârvi, Kim, Langree, Litton, Marin, Nelsons, Norrington, Oramo, Penderecki, Petrenko, Pons, Rasilainen, Russell Davies, Schiff, Skrowaczewski) birlikte çalýþmýþtýr.

Carnegie Hall ve Lincoln Center New York, Wigmore Hall ve Royal Festival Hall Londra, Sidney Opera House, Berlin Filarmoni, Musikverein Viyana, Mozarteum Salzburg, Tonhalle Zürih, KKL Luzern, Concertgebouw Amsterdam, Great Hall of the Moscow Conservatory, Suntory Hall Tokyo gibi önemli konser salonlarýnda sahneye çýkmýþtýr.

Patricia Kopatchinskaja, düzenli olarak önemli festivallere davet edilmektedir, bu festivallerin bir kaçýndan örnek verecek olursak: Lucerne Festivali, Menuhin-Festival Gstaad, Montreux Jazz Festivali, Salzburger Festspiele, Wiener Festwochen, Wien Modern, Ludwigsburger Schlossfestspiele, Heidelberger Fruhling, Festival de Radio France et Montpellier, Warsaw Beethoven Easter-Festivali ve Mondsee, Delft, Kuhmo, Oxford, West Cork ve Antalya oda müziði festivalleri.

Patricia Kopatchinskaja'nýn birlikte çalýþtýðý piyanistler, Polina Leschenko, Fazýl Say, Mihaela Ursuleasa ve Henri Sigfridsson'dur. Henri Sigfridsson ve çellist Sol Gabetta ile bazen piyanolu üçlü oluþturur.

Yaklaþan etkinlikler, Almanya, Avusturya, Fransa, Türkiye, Rusya ve Japonya'da Fazýl Say'ýn yeni keman konçertosu prömiyerleri, Faradj Karajev'in yeni keman konçertosu prömiyeri, Orchestre des Champs Elysees ve Philippe Herreweghe (Beethoven) ile iki tur ve kayýtlar, SWR-orkestrasý ve Sir Roger Norrington ile tur, Salzburg, Schwetzingen, Montpellier ve Gstaad Festivallerinin yaný sýra Orchestre Philharmonique de Radio France, RSO-Orkestrasý Berlin, Stuttgart ve Zürich Oda Orkestralarý ile konserler.

NAIVE'den çýkan yeni Fazýl Say ile Resital CD'si "Pizzicato" Dergisi'nin Excellentia Ödülü'nü kazanmýþtýr (Luxembourg). NAlVE'den diðer iki CD, bu yýl (Fazýl Say'ýn yeni keman konçertosu) ve 2009'da (Orchestre des Champs Elysees ve Philippe Herreweghe ile Beethoven'a ait keman ve orkestra eserlerinin kayýtlarý) çýkacaktýr. Daha önceki birkaç CD, Johanna Doderer, Nikolai Korndorf, Gerd Kühr, Gerald Resch, Dmitri Smirnov, Boris Yoffe ve Otto Zykan'a ait çaðdaþ eserlere dayanýr.

Patricia Kopatchinskaja, ara sýra kendi bestelerini yapmakta olup çaðdaþ müzikten korkmamaktadýr. Johanna Doderer, Otto Zykan, Gerald Resch, Gerd Kühr, Jürg Wyttenbach ve Fazýl Say tarafýndan kendisi için yazýlan keman konçertolarýnýn ilk performanslarýný gerçekleþtirmiþtir. Richard Carrick, Violeta Dinescu, Michalis Economou, Ludwig Nussbichler, Ivan Sokolov, Boris Yoffe ve diðer pek çoklarý tarafýndan kendisine parçalar ithaf olunmuþtur.

Tek baþýna veya baþkalarýyla doðaçlama yapmayý sever (Barry Guy, Burhan Öçal ya da Mahmoud Turkmani gibi). Patricia Kopatchinskaja 1834 Pressenda yapýmý keman ile çalmaktadýr. STRAD dergisine göre, viyola sesine benzer tona sahip olan bir kemandýr. Terre des Hommes yardým kuruluþu için iyi niyetli temsilci olarak faaliyette bulunan Patricia Kopatchinskaja, özellikle Moldova'daki çocuklara yönelik projeleri desteklemektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Patricia Kopatchinskaja", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/32/Patricia_Kopatchinskaja.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com