Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Özgür Aydýn

Solist Tantm

Piyanist Özgür Aydýn, müzik dünyasýnýn en önemli yarýþmalarýndan biri sayýlan ARD Münih Uluslararasý Piyano yarýþmasýný kazanarak yurt dýþýna açýlan, günümüzün önde gelen genç Türk piyanistlerinden biri olarak kabul edilir.

1997 yýlýnda Münih Herkulessaal'de Bavyera Senfoni Orkestrasý ile Brahms'ýn 1. Piyano Konçertosu'nu seslendiren Aydýn, bu önemli konserden sonra birçok Alman Senfoni Orkestrasý ile konserler vermiþtir. BBC Concert Orchestra London, Canada Calgary Philharmonic, Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela, Slovak State Philharmonic'in yanýsýra, Türkiye'deki bütün senfoni orkestralarý ile çalmýþtýr.

Edinburg, Ravinia, Rheingau, Salzburg, Ýstanbul, Schleswig-Holstein müzik festivalleri gibi önemli uluslararasý festivallere davet edilen Aydýn, Auditorium du Louvre (Paris), Queen Elisabeth Hall (Londra), Herkulessaal ve Gasteig (Münih), Musikhalle (Hamburg), Mozarteum (Salzburg), Suntory Hall (Tokyo), 92nd Street Y (New York), Severance Hall (Cleveland), Kennedy Center (Washington) gibi prestijli müzik merkezlerinde konserler vermektedir.

Aydýn, 2009'dan beri dünyaca ünlü kemancý Midori ile sürekli olarak çalmaktadýr. Ayrýca viyolacý Naoko Shimizu ve Berlin Filarmoni üyeleri ile de oda müziði yapmaktadýr.

Ödül kazandýðý yarýþmalar arasýnda, ARD'den baþka, Atina'da Maria Callas Grand Prix (2002), Kanada'da Esther Honens Calgary International Competition (2000), Amerika'da Cleveland International Piano Competition (2001) ve Wilhelm-Weichsler-Preis der Stadt Osnabrück ve Japonya'nýn Nippon Music Award'ý bulunmaktadýr.

1998'de Videal/Berlin, 1999'da Yapý Kredi, 2001 ve 2004'de Genuin/Leipzig, 2011'de Meister Music/Japan firmalarý için CD kayýtlarý yapmýþtýr.

1972 yýlýnda Amerika'nýn Colorado eyaletinde doðan Aydýn, piyano eðitimine Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Prof. Semra Kartal ile baþladý. Ardýndan British Council bursiyeri olarak Londra Kraliyet Müzik Koleji'nde Ýngiliz piyanist Peter Katin ile üç yýl çalýþtý.

Daha sonra Alman Devlet Bursu DAAD'yi kazanarak Hannover'de Prof. Kammerling'in "Konser Solistliði" öðrencisi oldu. Ayrýca Andras Schiff, Tatiana Nikoleva, Anatol Ugorski, Leon Fleischer ve Dmitri Bashkirov gibi büyük müzisyenlerle de çalýþmýþtýr.

Berlin'de yaþayan sanatçý, konserlerini yurt içinde ve yurt dýþýnda yoðun bir þekilde sürdürmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Özgür Aydýn", 2011 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/296/Özgür_Aydýn.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com