Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Turgay Erdener, Afife Balesi'nden Seçkiler

Eser Açıklaması

Afife balesi, Türkiye'nin ilk kadýn tiyatro oyuncusu Afife Jale hanýmýn hayatýný kimi gerçek kimi düþsel olaylarla sahneye taþýmak amacýyla yapýlmýþtýr. Partisyon Kasým 1998 tarihinde bitmiþtir.

Bir "Çaðdaþ Dans Yapýtý" olarak tanýmlanan "Afife" Türkiye'de ilk kez bir özel sektör þirketi tarafýndan prodüksiyonu üstlenilen yapýt olma özelliðini taþýyor. Yapý Kredi Sigorta tarafýndan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüðü repertuvarýna hediye edilen eser 1998-1999, 1999-2000 sezonunda Ankara'da, 2000-2001, 2001-2002 sezonunda da Ýzmir'de sahnelendi.

Yapý Kredi Sigorta, þef Rengim Gökmen yönetiminde Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrasý'na Afife Balesi Süiti'nin CD'sini yaptýrttý. Bu CD'de soprano solo Selva Erdener ve kanun solo da Tahir Aydoðdu tarafýndan gerçekleþtirildi.

Afife Jale'nin çalkantýlý ve hüzünlü yaþam öyküsünü sanatseverlere ulaþtýran "Afife" hem tiyatro sahnesine çýkma cesaretini gösteren ilk Müslüman Türk kadýnýný tanýtmasý açýsýndan, hem de Yapý Kredi Sigorta'nýn sanata destek kampanyasý dahilinde önemli bir adýmdýr.

Bölümler

Savaþ yýllarý - Uvertür
Savaþ yýllarý, Afife balesinin uvertürüdür.

Çocukluk - Papatyalar
Çocukluk adlý kýsýmda Afife'nin çocukluðu anlatýlmaktadýr.

Kötü bir düþ - Nazýr'ýn rüyasý
Kötü bir düþ bölümünde düþsel olarak Afife'nin yönetimle yaþadýðý tatsýzlýklar konu edilir.

Çaresizlik - Koridor
Bu bölümde Afife'nin istekleri ile toplumun beklentilerinin ve kadýnýn toplumsal hayattaki durumunun çeliþkileri iþlenmektedir.

Aþk - Ziya'nýn rüyasý
Aþk adlý bölümde Afife'nin ilk gençlik aþký anlatýlmak isteniyor.

Bir tuhaf parti - Parti tango
Bu bölümde týpký kötü bir düþ bölümünde iþlenilen çeliþkileri gerçek zamandan (Ýstanbul'un iþgali), düþe giden bir süreçte anlatýyor.

Cumhuriyet - 4. Sokak
Artýk Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiþtir. Ancak Afife bu süreçte iniþe geçmiþtir.

Huzur - Pýnar'ýn rüyasý
Bu bolümde Afife'nin yaþamýndaki son tamam konu edilmiþtir. Bestekâr Selahattin Pýnar'la birliktelikleri betimlenmektedir.

Ayrýlýþ - Pýnar'la düet
Ve Afife'nin son dansý...

Ölümsüzlüðe ulaþma - Final
Afife artýk ölümsüzlüðe kavuþmuþtur...
İlginizi çekecek, öneririm:
George Gershwin, Rhapsody in Blue


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Turgay Erdener, Afife Balesi'nden Seçkiler", 2011 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/290/Turgay_Erdener_Afife_Balesi_nden_Seçkiler.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com