Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Henryk Wieniawski, Legende Op. 17

Eser Açıklaması

"Gösteri parçasý" (showpiece) olarak adlandýrýlan türde bir müzik olan Légende (Efsane), 1860 yýlýnda yazýlan yaklaþýk sekiz dakikalýk bir parçadýr. Efsaneye göre Wieniawski “Efsane"yi niþanlýsý lsabel Hampton için yazmýþ, kýzlarýnýn onunla evlenmesine karþý olan lsabel'in anne ve babasý bu müziði dinledikten sonra hayran kalýp evlenmelerine razý olmuþ.

Üç bölmeden oluþan parçanýn baþýndaki kýsa giriþte fagotlardan duyulan ana motiften sonra solo kemanýn kederli ezgisi baþlar. Fakat keder çabucak daðýlýr ve ezgi mutluluk duygularý ile sürer. Ardýndan fagotlardaki motiün yeniden duyulmasý ile keder yine baþlar. Bu, keder-kýsa mutluluk-keder sýrasý bir kez daha yinelenir ama fagot motifi bu kez kemandadýr.

Hemen ardýndan parlak, neþeli ikinci bölme baþlar. Belki de solistin gösterisi de burada baþlamaktadýr: Yoðun çift sesler kemancýlarý oldukça zorlar. Bu ikinci bölmenin sonunda küçük ama etkili bir Kadans (Cadenza) ile birinci bölme yeniden baþlar ve kýsa bir bitiriþle efsane sona erer.

Nejat Baþeðmezler


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariHenryk Wieniawski'nin Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Henryk Wieniawski, Legende Op. 17", 2015 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/344/Henryk_Wieniawski_Legende_Op_17.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com