Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Antonin Dvorak, Slav Dansý Op. 46

Eser Açıklaması

Süreleri üç ile yedi dakika arasýnda deðiþen Slav Danslarý Furiant, Sýrp, Polka, Mazurka, Polonez, Sousedka, Skocna ve Kolo gibi adlar taþýr.

Furiant 3/4'lük ölçüde, vurgulamasý çarpýcý biçimde deðiþen bir külhanbeyi dansýdýr. Dvorak'ýn kullandýðý Sýrp Dansý ise 2/4'lük ölçüde, romantik ve hüzünlü karaktei çek Dumka'sýný andýran, noktürne benzeyen bir danstýr.

Polka 2/4'lük ölçüde, Orta Avrupa'ya da yayýlarak sosyete tarafýndan benimsenen,aslýnda 1830'larda Anna Clezak adlý bir Çek kýzý tarafýndan keþfedilen bir Slav dansýdýr; Dupak, 4/8'lik ölçüde, aðýr ve hýzlý karþýt bölmeli Spacirka, Madera ve Okroczak gibi farklý þekilleri de vardýr.

Mazurka'da 3/4'lük ölçüde bir Polonya halk dansý olmasýna karþýn Orta Avrupa'ya da yayýlmýþtýr. Polonez ise yine 3/4'lük ölçüde bir Polonya saray dansýdýr. Sousedka 3/4'lük ölçüde, fazla kontrast yaratmayan, ulusal bir Çek valsidir; Ukrayna'da da benzeri vardýr.

Skocna ise 2/4'lük ölçüde, sýçrayýþlarla, halka þeklinde oynanan bir Çek dansýdýr. Onun yine 2/4'lük ölçüde, þiirsel orta bölmeli Slovak versiyonu ise Odzemek adýný taþýr. Kolo (ya da Sribske)ise 2/4'lük ölçüde ulusal bir Sýrp dansýdýr; halka (rond) þeklinde, atletik gösterilerle dans edilir.
İlginizi çekecek, öneririm:
Antonin Dvorak, Op. 107 "Su Cini"


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariAntonin Dvorak'ın Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Antonin Dvorak, Slav Dansý Op. 46", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/221/Antonin_Dvorak_Slav_Dansý_Op_46.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com