Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Nezih Seçkin

Şef Tanıtımı

Nezih Seçkin

Halen Almanya'da Lüneburg Operasýnýn 1. Orkestra þefi olan Nezih Seçkin Bandýrma'da doðdu. 5 yaþýnda müziðe baþladý. 17 yaþýnda Ankara Devlet Konservatuvarý'nýn yüksek bölümünden Mithat Fenmen'in öðrencisi olarak pekiyi derece ile mezun oldu. Ayný yýl Viyana Müzik Akademisi'nin piyano ve orkestra þefliði bölümlerini kazanarak her iki bölümü de 4 yýl içinde bitirerek diploma aldý.

Piyano Bölümünde Dieter Weber ve Noel Flores ile çalýþtý. Orkestra þefliðinde ise Karl Osterreicher ile çalýþtý. Almanya'da Celibidache'nin kurslarýna katýldý. Leningrad'da Ýlya Musin ile çalýþtý. Ünlü Rus þeflerinin hocasý olan Musin Seçkin'e özel bir ilgi gösterdi.

Ayrýca Türkiye'de Zarife Ýsmailova ile de çalýþmalar yapan Seçkin, Viyana'da piyanist olarak Mozart yorumu ile övgü alýrken, Macaristan'da yönettiði Haydn senfonilerindeki yorumu ile Macar basýnýndan büyük övgü aldý. Almanya'da 16 yýl süreyle Lüneburg, Roblens, Hildesheim, Dortmund Operalarýnda görev yaptý.

Koblenz'de Ren Filarmoni, Dortmund'da Dortmund Filarmoni gibi, bu þehirlerin orkestralarý ile sayýsýz Opera, Operet, Müzikal, Bale, Konser ve Turneler yönetti. Lübeck Operasý'nda misafir þef olarak temsil yönetti. Dortmund Filarmoni Orkestrasý ile Beethoven'in 3. ve 5. piyano konçertolarýný çaldý. Recklinghausen Senfoni Orkestrasý ile Beethoven Korolu Fantezi'yi seslendirdi.

Ayrýca Dortmund Enstrüman Cemiyeti Senfonik Orkestrasýnda 4 yýl müzik direktörlüðü yaptý. Bu orkestra ile çeþitli senfonik konserler yönetti. Polonya, Macaristan ve Hollanda orkestralarý ile Almanya, Ýsviçre, Hollanda, Belçika ve Danimarka'da sayýsýz turneler yönetti.

Amerika, Romanya ve Slovakya'da konuk þef olarak bulundu. Sanatçý Adana, Bursa, Antalya, ve Eskiþehir Senfoni Orkestralarýný yönetti. Efes ve Aspendos Festivallerinde görev aldý. Mersin ve Ýzmir Operalarýnda müzik direktörlüðü yaptý.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Nezih Seçkin", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/157/Nezih_Seçkin.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com