Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Hüseyin Sermet

Solist Tanıtımı

Hüseyin Sermet

1955 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Hüseyin Sermet müzik çalýþmalarýna yedi yaþýnda baþlamýþtýr. 1965 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuarý'na giren sanatçý ünlü Türk müzikçileri ve bestecileri Ferhunde Erkin, Ulvi Cemal Erkin ve Ahmed Adnan Saygun ile çalýþtý.

Türk hükumetinin verdiði parasal destekle Hüseyin Sermet 1968 yýlýnda Fransa'ya "Conservatoire Superieur de Musique de Paris"e gönderildi. Sermet, Olivier Messiaen ile kompozisyon çalýþtý ve "Ecole Normale Superieure de Musigue" de Thierry ve Brunhoff'un derslerini izledi.

Ayný zamanda Paris'de Nadia Boulanger ile de çalýþtý. Sanatçý 1974 yýlýnda Münih uluslararasý oda müziði yarýþmasýný kazandý ve Lili Boulanger ödülünü aldý. 1975 yýlýnda Maurice Ravel uluslararasý yarýþmasýnda üçüncülüðü elde etti ve bu baðlamda SACEM'in özel ödülünü aldý.

Ayný yýl Paloma O'Shea uluslararasý yarýþmasýnda Lili Boulanger ödülü verildi. 1981 yýlýnda Ýspanya'da Jaen ve Milano'da Ettore Pozzoli uluslararasý yarýþmalarýnda birincilik ödüllerini kazandý. 1983 yýlýnda Brüksel Reine yarýþmasýnda finalist oldu. Ýtalya'da Francesco Paolo Neglia yarýþmasýný aldý.

1985 yýlýnda Zürih'de Geza Anda yarýþmasý ödülünü elde etti. 1988 yýlýnda Ýstanbul Boðaziçi Üniversitesi tarafýndan onursal doktor ilan edildi ve 1991 yýlýnda devlet sanatçýsý oldu.

Hüseyin Sermet Milano, Venedik, Bolonya, Lizbon, Barselona, Valensiya, Zürih, Londra, Brüksel, Amsterdam, Paris (Champs-Elysee Tiyatrosu, Gaveau, Pleyel ve diðerleri) gibi hemen hemen bütün büyük Avrupa kentlerinde ve Meksika, ABD ve Japonya'da sahneye çýkmýþtýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Hüseyin Sermet", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/130/Hüseyin_Sermet.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com